Tror på varig bedring av PSV-markedet

Forsyningsskipene i Nordsjøen begynner å få bedre betalt for lange kontrakter. – En varig endring, tror skipsmegler.

POSITIV DREINING: Med økt aktivitet på sokkelen kan det bli mer å gjøre for forsyningsskipene. Foto: HARALD PETTERSEN/EQUINOR
Oljeservice

– Ting peker i riktig retning på PSV-siden, sier skipsmegler Gøran Røstad i Westshore Shipbrokers.

LITT MER OPTIMISTISK TIL PSV-MARKEDET: Skipsmegler Gøran Røstad i Westshore Shipbrokers. Foto: WESTSHORE SHIPBROKERS

Et kolossalt overskudd av skip har holdt nordsjømarkedet for plattform forsyningsskip (PSV) nede i flere år. Ratene har ligget under det rederne må ha for å dekke alle kostnader.

Nå kan det imidlertid være en positiv endring på gang. Ratene på lengre kontrakter – terminkontraktene – er begynt å ta seg opp.

– Vi ser definitivt en bedring, sier Røstad.

Rask oppgang

Det er først og fremst på britisk sektor at bedringen har kommet til syne.

På kort tid har ratene der gått fra 6.500 britiske pund pr. dag, som grovt sett bare dekker rederienes driftskostnader, til over 8.500 pund.

– Da er det penger igjen til å dekke noe kapitalkostnader også, sier Røstad.

Ifølge megleren har det også skjedd en positiv dreining på norsk side av sokkelen, der de seneste slutningene for mellomstore skip har ligget rett over 105.000 kroner pr. dag og for de største skipene 115.000 kroner.

Tror på varig oppgang

– Det er ikke bare en midlertidig topp vi ser, før det faller igjen?

– Jeg tror pilene vil fortsette å peke oppover, sier Røstad.

Han begrunner dette med forventninger om økt aktivitet fremover – blant annet på grunn av skattepakken som myndighetene innførte tidligere i år. Denne har allerede fått oljeselskaper til å sanksjonere prosjekter, noe som vil kunne gi mer arbeid for offshore serviceskipssektoren på litt sikt. 

Samtidig forsvinner det en del skip til offshore vindprosjekter, i tillegg til at noen skip har fått jobb i andre regioner og går dermed ut av nordsjømarkedet.

– Vi ser at det er mye som skal gjøres fremover, så markedet kan stramme seg ytterligere til, sier Westshore-megleren.

Mørkt i AHTS-markedet

I markedet for ankerhåndteringsskip (AHTS) ser det ikke like lyst ut, ifølge Røstad.

Hovedproblemene er de samme som før; det er lenge mellom jobbene, aktørene er mange og det er mange ledige skip.

– Det blir et blodbad hver gang det skal tildeles kontrakter, sier skipsmegleren.

Han tror den økte aktiviteten som etterhvert vil komme som følge av myndighetenes skatteinsentiver vil gagne også AHTS-markedet på sikt, men frem til dette får effekt mener han det vil være tungt i dette segmentet.

– Det ser ganske mørkt ut på AHTS-siden.

Offshoreskip

  • Ankerhåndteringsskip (anchor handling tug supply vessel, AHTS). Utstyrt med kraftige vinsjer og av og til kraner. Benyttes til å taue og ankre opp borerigger, plattformer og andre offshoreenheter. Etterspørselen er i stor grad knyttet til leteaktivitet.
  • Plattformforsyningsskip (platform supply vessel, PSV). Mindre enn ankerhåndteringsskipene, og benyttes til å frakte utstyr og proviant til rigger og plattformer. Etterspørselen er i stor grad knyttet til produksjonsaktivitet på eksisterende felt.