Solstad-skip sikret minst ett år i Nordsjøen

Supplyskipet «Sea Forth» skal støtte en britisk operatør i 12 måneder, med oppstart 1. april.

TIL TJENESTE: Solstad-fartøyet «Sea Forth» er tildelt ett års arbeid i Nordsjøen. Foto: Solstad Offshore
Oljeservice

 

Solstad Offshore er tildelt en ettårig kontrakt for plattformforsyningsfartøyet (PSV) «Sea Forth» i den britiske delen av Nordsjøen, fremgår det av en melding fra offshorerederiet.

Fartøyet skal yte støtte til en ikke-navngitt, britisk operatør, med oppstart 1. april.

Kontrakten inneholder opsjoner for forlengelse med inntil to år.