– Det som hentes nå er et minimum

Borr Drilling har gjennomført sin tredje kapitalutvidelse på under ett år. Analytiker Lukas Daul varsler at det er behov for en større refinansiering.

HÅPER PÅ BEDRE TIDER: - Håpet er nok at dette skal holde frem til 2023 slik at selskapet kan gjøre en større refinansiering i et litt bedre marked, sier ABG Sundal Collier-analytiker Lukas Daul om den siste kapitalutvidelsen og avtalen om å skyve ytterligere på gjelden. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

 

Ved inngangen til helgen styrket Tor Olav Trøims Borr Drilling egenkapitalen med 46 millioner dollar, tilsvarende 390 millioner kroner. Denne gangen fikk Trøim Christen Sveaas med på laget.

Av presentasjonsmaterialet fremgår det imidlertid det at kontantbeholdningen ventes å falle til 27 millioner dollar i januar 2022 og være 52 millioner dollar ved utgangen av februar i år når det korrigeres for at emisjonen innbragte noe mer enn ventet.

Analytiker Lukas Daul i meglerhuset ABG Sundal Collier mener Borr Drilling på et eller annet tidspunkt må gjennomføre en større refinansiering, men sier selskapet nå gjør det det kan få til.

– Borr betaler ikke renter på lånene sine, og det som hentes nå er et minimum frem til selskapet må gjøre noe større.

– Selskapet trenger arbeidskapital, som må komme fra aksjonærene, sier Daul.

Han tror bankene hadde ønsket at Borr hentet mer penger, men de ønsker heller ikke å overta riggene. Derfor holder man det gående.

– Dette er nok en erkjennelse av at tiden ikke er inne til å gjøre store drastiske grep når situasjonen i det underliggende markedet er som den er. Håpet er nok at dette skal holde frem til 2023 slik at selskapet kan gjøre en større refinansiering i et litt bedre marked.

– Holder det til 2023?

– Det er avhengig av hvor mange rigger selskapet har i drift og hvordan det klarer å få penger ut av joint venture-et i Mexico, som har bundet opp mye arbeidskapital og tæret på likviditeten, sier Daul.

Borr har et joint venture med det statseide oljeselskapet Pemex i Mexico. Ved utgangen av tredje kvartal i fjor, det vil si ved månedsskiftet september/oktober, hadde selskapet cirka 55 millioner dollar utestående der.

VENTER PÅ OPPTUREN: Borr Drillings oppjekkbare borerigg «Borr Odin» er en av de 28 enhetene i Borr-flåten. Foto: Borr Drilling

Kistefos over 5 prosent

Av en flaggemelding fredag fremgår det at Sveaas' selskap Kistefos tegnet seg for og ble tildelt vel 14,1 millioner aksjer i Borrs kapitalutvidelse ved inngangen til helgen.

Investeringen er på 101 millioner kroner og betyr at Sveaas-selskapet tar en eierandel på 5,14 prosent. Sveaas plasserer seg dermed rett bak Trøim på aksjonærlisten.

Det er ikke første gang Sveaas tar en posisjon i riggbransjen.

For 12 år siden var han en betydelig aksjonær i jack-up selskapet Scorpion Offshore, som var notert på Oslo Børs. Kistefos eide en periode også aksjer i Arne Blystads Songa Offshore.

Sveaas sto dessuten bak etableringen av Viking Drilling, som i 2007 gikk på en voldsom overskridelse ved ombygging av den halvt nedsenkbare riggen «SS Viking Producer». Senere endte Viking Drilling i Chapter 11.

Det lyktes ikke Finansavisen å få noen kommentar til aksjekjøpet fra Kistefos' konsernsjef Bengt A. Rem fredag.

Fra 40 til 46 mill. dollar

Trøim og resten av styret kan glede seg over at interessen blant investorene tilsa at plasseringen, som ble fullført etter børsens stengetid torsdag kveld, kunne økes med seks millioner dollar, eller 15 prosent.

Det er tredje gang på under ett år boreselskapet henter nye penger i markedet, alle gangene i kombinasjon med lettelser i forfallsstrukturen.

Tilsammen er det reist 103,5 millioner dollar, tilsvarende 874 millioner kroner etter fredagens vekslingskurs.

Borr Drilling har fått utsatt tunge gjeldsforfall etter avtale med bankene som en del av løsningen som er fremforhandlet.

I tillegg har Borr inngått avtaler med långiverne og storverftene PPL og Keppel FELS i Singapore som betyr at selskapet nå ikke har noen låneforfall før i første halvår 2023.

Moderne flåte, få oppdrag

Med 28 oppjekkbare borefartøyer som alle er bygd etter 2010 kontrollerer Borr Drilling verdens mest moderne jack-up-flåte. Bare Valaris har like mange enheter, men flere av deres rigger er bygd før 2010.

DEBUTERTE PÅ 148 KRONER: Borr Drilling ble tatt opp til notering på Oslo Børs i august 2017, da aksjen ble handlet til 148 kroner. Selskapets daværende konsernsjef Simon William Johnson ringte med bjellen mens finansdirektør Rune Magnus Lundetræ (t.h.) og de andre på podiet klappet under sermonien. Siden har aksjen falt mye, mest fra april 2019, da den fortsatt sto i 120 - 130 kroner. Foto: NTB

Selskapet har fått ytterligere fire av sine rigger i arbeid siden andre kvartal i fjor i tillegg til de åẗte som allerede var på kontrakt og registrerer nå et økende antall forespørsler om nye oppdrag fra oljeselskapene.

Fredag ble det altså klart at selskapet får tilførsel av 46 millioner dollar i frisk egenkapital, og denne gangen ble plasseringen gjort til en aksjekurs på 7,17 kroner. Fra långivernes side var det et krav at Borr måtte styrke egenkapitalen i forbindelse med at de gikk med på nye utsettelser.

OVER 5 PROSENT: Chrsten Sveaas' selskap Kistefos kjøper seg inn i Borr Drilling. Foto: Ivan Kverme

Selv tegnet Trøim seg for og fikk tildelt aksjer for nær 22,8 millioner kroner i emisjonen. Det betyr at han vannes litt ut og blir sittende med en eierandel på 6,34 prosent.

Meglerhusene Clarksons Platou Securities, Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets var rådgivere for Borr ved gjennomføring av kapitalutvidelsen.

FIKK CHRISTEN SVEAAS MED PÅ LAGET: Tor Olav Trøim kunne glede seg over at det var stor interesse for kapitalutvidelsen i Borr Drilling. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Mens flere andre riggselskaper havner i Chapter 11 og kreditorene omgjør deler av gjelden til egenkapital har Borr Drilling så langt skjøvet gjelden foran seg.

Ifølge presentasjonsmateriale selskapet har utarbeidet, har det imidlertid et like godt utgangspunkt som konkurrentene som har vært, eller som havner i, Chapter 11 fordi kostprisen på riggene er lav.

Borrs flåte er bygget opp ved kjøp i annenhåndsmarkedet i kjølvannet av det kraftige verdifallet etter oljeprisraset i 2014.

Verdisprik

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Borr langsiktig gjeld på vel 1,9 milliarder dollar, mens riggflåten var bokført til nær 3 milliarder dollar. Det tilsvarer en gjeld på 68 millioner dollar pr. rigg.

Den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue anslår at Borrs rigger i dagens marked forsvarer en pris på vel 2,3 milliarder dollar.

Nybyggene selskapet har kontrakter med verftene PPL og Keppel FELS om levering av prises av VesselsValue til mellom 83 og 143 millioner dollar pr. enhet.

DN skrev nylig at DNB sammen med fondet Hayfin Capital hadde utarbeidet en alternativ plan om selv å overta Borr Drilling dersom ikke selskapet selv kom opp med en bærekraftig refinansiering og ble tilført ny egenkapital.

Tirsdag opplyste Borr at selskapets finansielle redningsplan som ble lagt frem i desember  hadde fått støtte fra kreditorene.

Trass i gjentatte forsøk fredag lyktes det ikke Finansavisen å få noen kommentar fra Borrs ledelse og styre. Tor Olav Trøim henviste til styreleder Pål Kibsgaard og adm. direktør Patrick Schorn, men ingen av dem besvarte avisens henvendelser.

BEDRER LIKVIDITETEN

Med refinansieringsplanen som nå er godkjent mener Borr Drilling det forbedrer likviditeten med over én milliard dollar frem mot 2023.

Hovedelementene er:

  • En bankfasilitet på 400 millioner dollar får utsatt forfall til januar 2023.
  • En Hayfin-fasilitet på 195 millioner dollar får utsatt forfall til januar 2023.
  • Forfallet for PPL-fasiliteter på 750 millioner dollar er endret til mai 2023. Borr slipper å betale renter til mars 2023, med unntak av betalinger på 6 millioner dollar i år og 12 millioner i 2022.
  • Keppel-fasilitetene på 272 millioner dollar, knyttet til tre leverte rigger, er alle utsatt med ett år – fra femårig til seksårig finansiering.
  • Renteutbetalinger er også her utsatt, og Borr vil betale 6 millioner dollar i år og 12 millioner dollar neste år til Keppel.
  • Riggoppgjør på 620 millioner dollar for Keppel-nybygg er skjøvet til 2023, med første levering i mai 2023 og siste i desember 2023.