Bankene tar kontroll over Polarcus-skipene

Bankene har tatt kontroll over Polarcus’ seismikkskip, men ønsker å gi selskapet tid til å finne en langsiktig løsning på gjeldsutfordringene.

I BANKENES BESTILLESE: Långiverne har tatt kontroll over Polarcus' seismikkskip.  Foto: Polarcus
Oljeservice

Seismikkaksjen Polarcus  stupte på Oslo Børs før det ble innført børspause tirsdag morgen.

Det skjedde etter at selskapet kom med en oppdatering på den finansielle situasjonen, som ikke akkurat ser lys ut.

HAR MYE Å JOBBE MED: Konsernsjef Duncan Eley. Foto: Iván Kverme

Det nye er at bankene, i hovedsak DNB etter det Finansavisen kjenner til, ikke lenger vil gi Polarcus flere betalingsutsettelser på renter og avdrag, og at selskapet nå har misligholdt en betaling.

Seismikkselskapet er dermed i brudd med lånevilkårene, noe som også har medført såkalt kryssmislighold som gjør at selskapet er i brudd med vilkårene i andre bankfasiliteter og et konvertibelt obligasjonslån.

Tirsdag ettermiddag varslet selskapet at bankene hadde tatt kontroll over skipene. Dette er gjort ved at aksjene i Polarcus’ skipseiende selskaper er lagt inn i et selskap kontrollert av bankene, utenfor selskapets kontroll.

Ifølge en børsmelding fra Polarcus har ikke långiverne krevd inndrivelse av gjelden, og de skal være åpne for å gå inn i en såkalt stillstandsavtale. Dermed kan selskapets operasjoner gå som normalt og det kan jobbes mot en langsiktig løsning.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra selskapet før avisen gikk i trykken.

Da handelen i aksjen ble åpnet igjen, stupte Polarcus-aksjen videre og endte med en nedgang på hele 47 prosent.

Må ha ny egenkapital

Analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie tror bankene sier nei til flere utsettelser og tar kontroll på skipene for å få fortgang i restruktureringsprosessen.

– Løsningen nå blir nok å hente mer egenkapital, sier Møllerløkken.

– Vil bankene konvertere eller ettergi gjeld?

– Man kan anta bankene i utgangspunktet ikke ønsker å overta seismikkselskapet, og dermed er interessert i å finne en løsning sammen med selskapet.

Sist Polarcus hentet penger var i 2018. Da ble det skutt inn 44 millioner dollar i ny egenkapital.

Stopper rente- og avdragsbetalinger

Polarcus har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver i prosessen med å få orden på balansen.

Mens det jobbes for en løsning,  vil alle rente- og avdragsbetalinger bli stoppet. Selskapet vil derimot fortsatt betale leverandører og utføre sine forpliktelser overfor kundene.

Polarcus har hatt diskusjoner med sine långivere over en lengre periode for å finne en løsning på gjelden i lys av de vedvarende økonomiske utfordringene globalt.

Selskapet skulle ha nedbetalt 25 millioner dollar i en fasilitet knyttet til arbeidskapitalen 25. desember i fjor, men fikk utsettelse i en måned. Det er denne utsettelsen som nå ikke blir videreført.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 333 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Samtidig tjener ikke selskapet penger. I fjorårets tre første kvartaler hadde Polarcus et samlet driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 23 millioner dollar, men resultatet før skatt var negativt med nær 31 millioner dollar, eller rundt 264 millioner kroner.

Etter utbruddet av coronapandemien har selskapet gjort flere tiltak for å bedre den finansielle situasjonen. Det er gjort organisasjonsendringer og kostnadene er betydelig redusert. Selskapet opplyser videre på at det har opprettholdt markedsandelen i et ekstremt utfordrende marked, og peker på at driften nå er kontantpositiv, riktignok før betjening av gjeld.

Selv om det jobbes for en løsning, opplyser selskapet at det ikke kan gis noen garanti for at det oppnås enighet eller at man kommer frem til en stillstandsavtale med långiverne.