Svakt kvartal for PGS

PGS tør å være forsiktig positiv til utsiktene tross et svakt fjerde kvartal.

4.KVARTAL: Adm dir Rune Olav Pedersen i PGS Foto: Foto: Iván Kverme
Oljeservice

- 2020 utviklet svært annerledes enn noen av oss ventet, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag.

PGS hadde inntekter på 173 millioner dollar i fjorårets fjerde kvartal i henhold til selskapets egen segmentrapportering (ikke IFRS), ned fra 288 millioner i samme kvartal året før.  

Selskapet tapte 53 millioner dollar før skatt, mot et positivt resultat på 29 millioner i samme kvartal året før.

For 2020 som helhet var inntektene 596 millioner dollar, ned fra 880 millioner året før. 

Ny gjeldsavtale

Som et svar på et utfordrende 2020 kuttet selskapet kostnadene med mer enn 200 millioner dollar ved å legge skip i opplag, nedskalere organisasjonen, reforhandle avtaler og andre tiltak.

Selskapet har også forhandlet frem en foreløpig løsning på den høye gjelden. Planen, som ble lagt frem i oktober i fjor, medfører at gjeldsforfallene skyves til 2022 og senere. Planen ble sanksjonert i det britiske rettssystemet tidligere denne uken

"Dette gjør at vi håndterer nedturen slik at vi raskere kan generere positiv kontantstrøm og betale ned gjeld," skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Forsiktig positivt syn

PGS hadde en ordrebok på 202 millioner dollar ved utgangen av fjoråret, opp fra 160 millioner dollar i kvartalet før.

"Med ytterligere kontrakter i begynnelsen av dette året har vi god visibilitet gjennom andre kvartal og inn i tredje. Vi venter at 2021 vil bli noe bedre enn fjoråret. Kontrakts- og budaktiviteten, sammen med det vi har innen multiklient, gir støtte til vårt forsiktig positive syn, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

PGS

(Mill. USD)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter207,7332,6
Driftsresultat-21,654,2
Resultat før skatt-52,928,5
Resultat etter skatt-60,310,7

IFRS

PGS

  • Seismikkselskap med hovedkontor på Lilleaker i Oslo. 
  • Leverer geofysikkjenester over hele verden, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av seismikkdata, i tillegg til feltevaluering. 
  • Konsernsjef er Rune Olav Pedersen. 
  • Etablert i 1991, ble notert på Oslo Børs i 1992. 
  • Største aksjonærer er fondene Coltrane Asset Management og Albert Bridge Capital.