Ser tegn på seismikkoppgang

PGS tror seismikkmarkedet nådde bunnen i 2020. Selskapet opplever god booking og venter forsiktig oppgang i år.

TØFT MARKED: PGS har fem skip i drift og flere skip i opplag.  Foto: PGS
Oljeservice

Med utsatte prosjekter, lite ny etterspørsel fra oljeselskapene og lav flåteutnyttelse, ble fjoråret et svært krevende år for seismikkindustrien.

– Vi var optimistiske på vei inn i 2020, men så kom covid-19 og vi fikk et inntektsfall på 30 prosent, sa PGS-sjef Rune Olav Pedersen da han presentere selskapets kvartalsresultater torsdag.

SER LITT LYS I TUNNELEN: PGS-sjef Rune Olav Pedersen. Foto: Frank Helge Njøsen

Fra tredje til fjerde kvartal løftet riktignok inntektene seg en god del for PGS, men fra et lavt nivå. Med en flåteutnyttelse på 49 prosent fikk seismikkselskapet inntekter på 173 millioner dollar i kvartalet, noe som samtidig var kraftig ned fra samme kvartal året før. Før skatt måtte selskapet bokføre et tap på 53 millioner dollar.

For 2020 som helhet var inntektene 596 millioner dollar - en nedgang på 280 millioner dollar fra året før.

Indikasjoner på oppgang

Med store kostnadskutt og reduserte investeringer har PGS klart seg gjennom den vanskelige perioden. Nå tror konsernsjefen på en liten bedring.

Han mener dagens oljepris gir støtte til en markedsoppgang, og venter at oljeselskapenes investeringer i seismikk vil øke gradvis i år sammenlignet med fjoråret.

– Vi tror 2020 var bunnen for den marine seismikkindustrien, og ser tidlige indikasjoner på at det beveger seg oppover. Vi venter en gradvis eller sakte bedring i 2021. Aktivitet som ble utsatt i 2020 kommer tilbake, og det er en økning i booking og ordrebok, sier Pedersen.

Kan vurdere et sjette skip

PGS hadde en ordrebok på 202 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal, opp fra 160 millioner dollar i kvartalet før. Ordreboken har økt ytterligere etter kvartalsslutt.  

– Vi har full utnyttelse for fem skip i første kvartal, sier Pedersen.

Totalt har PGS tilgang på en flåte på 13 seismikkskip, men de fleste har ligget i opplag i lang tid. Til nå i vinter har selskapet operert fem skip, noe det også planlegges med for resten av 2021. Konsernsjefen er likevel ikke helt fremmed for at det kan bli mer.

– Det er klart at vi har opplevd sterk booking, så jeg vil ikke utelukke å introdusere et sjette skip til sommersesongen. Den beslutningen tar vi imidlertid ikke før vi ser at det er etterspørsel for det, sier PGS-sjefen.

Ny gjeldsavtale

Som et svar på et utfordrende 2020 kuttet selskapet kostnadene med mer enn 200 millioner dollar ved å legge skip i opplag, nedskalere organisasjonen, reforhandle avtaler og andre tiltak. Det skal gjøre det lettere for PGS å oppnå marginer.

– Jeg tror ikke vi må tilbake til etterspørselsnivået i 2013 for at PGS skal få gode resultater, sier Pedersen, som også viser til en kraftig redusert tilbudsside de seneste årene (se også egen undersak).

I tillegg har selskapet forhandlet frem en foreløpig løsning for gjelden på 1,2 milliarder dollar.

Planen, som ble lagt frem i oktober i fjor og gikk igjennom i det britiske rettssystemet denne uken, medfører at forfallene skyves til 2022 og senere.

«Dette gjør at vi håndterer nedturen slik at vi raskere kan generere positiv kontantstrøm og betale ned gjeld,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

PGS

(Mill. USD)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter207,7332,6
Driftsresultat-21,654,2
Resultat før skatt-52,928,5
Resultat etter skatt-60,310,7

IFRS

PGS

  • Selskap som henter inn og behandler seismiske data for olje- og gassnæringen.
  • Har en flåte på 13 seismikkskip, hvorav selskapet eier de fleste selv. Fem av skipene er aktive, mens resten ligger i opplag.
  • Notert på Oslo Børs med en børsverdi på 1,5 milliarder kroner.
  • De tre største aksjonærene er fondene Albert Bridge Capital, Coltrane Asset Management og M&G Investment Management, som samlet sitter på over 40 prosent av aksjene. Folketrygdfondet er femte største aksjonær men en eierandel på litt over 5 prosent.