Svakere enn ventet fra Transocean

Transocean nådde ikke opp til analytikernes resultatforventninger i fjerde kvartal. Riggselskapet tror fortsatt på flere kontrakter å kjempe om utover i 2021.

LA FREM RESILTATER: Transocean-sjef Jeremy Thigpen tror fortsatt på økt kontraktsaktivitet i riggmarkedet senere i år.  Foto: Iván Kverme
Oljeservice

– Vi klar over de ulike utfordringene vi står overfor, men tror at et bedre marked på lenger sikt og de økte mulighetene som vi ser i horisonten lover godt for en bedring i kontraktsaktiviteten senere i år og inn i neste, sier Transocean-sjef Jeremy Thigpen i en pressemelding.

Sent mandag kveld la Transocean frem sine resultater for fjerde kvartal, og de viser at riggselskapet hadde driftsinntekter på 690 millioner dollar, ned fra 773 millioner dollar i kvartalet før. Nedgangen skyldes primært redusert aktivitet på rigger som gikk av kontrakt og rigger som skulle inn til vedlikehold.

På bunnlinjen satt Transocean igjen med et tap på 209 millioner dollar, mot et tap på 69 millioner dollar i foregående kvartal. Resultatet er justert for positive engangseffekter på 172 millioner dollar.

Dette var lavere enn det analytikerne hadde sett for seg. Resultatet tilsvarer et tap på 0,34 dollar pr. aksje, mens det var ventet et tap på 0,19 dollar.

For 2020 som helhet var selskapets resultat negativt med 567 millioner dollar.

Transocean-aksjen falt i etter-børs-handelen i USA etter at kvartalsrapporten ble publisert.

Lavere flåteutnyttelse

Transocean har en flåte på 37 heleide eller delvis eide borerigger og boreskip. Av dette er det 27 ultradypvannsrigger og ti såkalte harsh environment-rigger – rigger som kan bore i værharde områder som i Nordsjøen. I tillegg har selskapet to boreskip under bygging.

I fjerde kvartal var den totale flåteutnyttelsen på 58 prosent, mot 65 prosent i kvartalet før.

Ultradypvannsriggene hadde en gjennomsnittlig dagrate på 342.100 dollar, ned fra 329.300 dollar i foregående kvartal, mens riggene som opererer i værharde områder hadde en gjennomsnittlig dagrate på 357.500 dollar i kvartalet, ned fra 372.500 dollar.

Ifølge selskapets flåterapport fra februar, er den totale ordreboken på 7,8 milliarder dollar.

Transocean er blant riggselskapene som kjemper med å betjene gjelden i et vanskelig riggmarked. Selskapet har så langt unngått en omfattende restrukturering, men har blant annet fått skjøvet gjeldsforfallene ut i tid. Senest mandag opplyste selskapet at det hadde fått flyttet obligasjonsgjeld fra 2023 til 2025.