KjøpLogg inn

DOF-skjebnen ligger fortsatt i kreditorenes hender

DOF-sjef Mons Aase tror offshoreaktiviteten kan ta seg opp neste år, men er fortsatt helt avhengig av å få til en avtale med kreditorene.

Publisert 25. feb. 2021 kl. 08.02
Oppdatert 25. feb. 2021 klokken 16.19
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 596 ord
FORHANDLER VIDERE: DOF-sjef Mons Aase har fått fritak for rente- og avdragsbetalinger så lenge han forhandler med banker og obligasjonseiere om en løsning på gjelden.  Foto: Eivind Yggeseth

 

– Vi er fortsatt i diskusjoner med kreditorene om en langsiktig løsning, og er selvsagt avhengig av en stillstandsperiode frem til en slik løsning er klar, sier konsernsjef Mons Aase i DOF.

Torsdag presenterte han selskapets kvartalsresultater, og selv om kontantstrømmen fra driften var positiv med 451 millioner kroner, viser tallene for øvrig at rederiet fortsatt lever på godvilje fra kreditorene.

DOF-gruppen har en netto rentebærende gjeld på nærmere 20 milliarder kroner, i tillegg til gjeld i det 50 prosent-eide DOFCON. Ved utgangen av fjerde kvartal var egenkapitalen negativ med nesten 900 millioner kroner.

Av den totale gjelden er det 18 milliarder kroner rederiet må finne en løsning på. Før jul la Austevoll-rederiet frem et forslag til løsning, og det er dette som nå diskuteres med banker og obligasjonseiere.

DISKUTERER KONVERTGERING AV GJELD: Finansdirektør Hilde Drønen i DOF. Foto: Foto: Iván Kverme

– Forslaget vi diskuterer innebærer en betydelig restrukturering av balansen, og det inkluderer konvertering av gjeld til egenkapital, sier finansdirektør Hilde Drønen.

Det kan i så fall føre til en utvanning av dagens aksjonærer.

DOF-gruppen har i flere omganger fått fritak fra å betale renter og avdrag for store deler av gjelden – en såkalt stillstandsavtale. 

Senest i forrige måned ga et flertall av de sikrede långiverne rederiet et slikt fritak ut april. Det er i tillegg inngått stillstandsavtale med obligasjonseierne ut mars, men her har DOF opsjon på forlengelse ut juni. Videre er det inngått en lignende avtale med det brasilianske eksportkredittbyrået BNDES til midten av juni.

STØRESTE AKSJONÆR: Helge Møgster. Foto: Ivan Kverme

Utfordrende marked og store nedskrivninger

Et vedvarende svakt offshoremarked, kombinert med negative effekter fra covid-19, la press på både flåteutnyttelse, rater og resulater i fjor.

I fjerde kvartal hadde Austevoll-rederiet driftsinntekter på 1,68 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 606 millioner, ned fra en EBITDA på 805 millioner kroner i samme periode året før.

Rederiet hadde 12 av 62 skip i opplag ved utgangen av kvartalet.

– Det har vært svært utfordrende marked og drift som følge av covid-19, sier Aase. 

I 2020 hadde DOF 100 millioner kroner i ekstra kostnader i forbindelse med covid-19.

Selskapet fortsatte å skrive ned verdien på flåten, og i fjerde kvartal beløp dette seg til nær 700 millioner kroner. Dermed har DOF skrevet ned flåteverdiene med til sammen 3,67 milliarder kroner i 2020.

Før skatt satt imidlertid rederiet igjen med et positivt resultat på nesten 400 millioner kroner i kvartalet, etter at det bokførte urealiserte valutagevinster på over 1 milliard kroner knyttet til en styrking av kronekursen.

Venter økt aktivitet fra 2022

DOF ble tildelt kontrakter for 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, og har nå en ordrebok på 15,3 milliarder kroner.

– Det har vært et godt andre halvår med tanke på å vinne arbeid, sier DOF-sjefen.

Han venter at rederiet får en lavere EBITDA i første kvartal enn i fjerde, og tror 2021 kommer til å forbli utfordrende. 

Asse ser imidlertid tegn til lysning.

– Generelt har det vært svært lav aktivitet i år, men vi ser også tegn til økt aktivitet i enkelte områder. Brasil er i bedring, og det er også noe bedring i Norge, sier konsernsjefen.

– Vi venter et utfordrende marked i 2021, og tror at aktiviteten vil ta seg opp i 2022 og 2023. Den seneste oljeprisoppgangen gir også grunn til å være litt mer optimistisk.

DOF

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter1.6801.979
Driftsresultat-33598
Resultat før skatt395-287
Resultat etter skatt238-512

DOF

  • Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster. 
  • Opererer en flåte på 62 skip, bestående av 15 plattformsupplyskip (PSV), 18 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 29 subseaskip. Dette inkluderer skipene i DOF Subsea, som selskapet eier 100 prosent. DOF eier 53 av skipene selv.
  • Selskapet eier også over 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). 
  • Helge Møgster er største aksjonær med en eierandel på 32,5 prosent