Fredriksens superrigger i flytsonen

Mens Northern Oceans to superrigger borer så bergartene spruter på norsk sokkel, fortsetter Northern Drilling å diskutere løsninger for sine to boreskip.

I FULL DRIFT: Northern Oceans «West Bollsta» har siden oktober i fjor vært i full gang på oppdrag for Lundin. Foto: Northern Ocean
Oljeservice

   

Fjerde kvartal 2020 var det første fulle kvartalet med begge riggene i drift for det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Ocean.

«West Bollsta» startet på sin kontrakt med Lundin, som kan vare inn i fjerde kvartal 2022, mens «West Mira» fortsatte på sin kontrakt med Wintershall DEA. Denne kan vare like lenge.

Inntektene økte fra vel 14 millioner dollar i fjerde kvartal 2019 til drøyt 29 millioner dollar i fjorårets siste tremåneders periode. Underskuddet økte samtidig fra 6,6 millioner dollar til 7,5 millioner dollar.

Etter litt trøbbel for begge riggene i fjor har 2021 begynt bra med en teknisk utnyttelse på 98 prosent så langt.

Selskapet fortsetter å se en tilstramming av markedet for «harsh environment»-rigger og spesielt for de mest avanserte og effektive enhetene med lavt utslipp.

Northern Ocean gjentar dermed budskapet til konkurrentene Odfjell Drilling og Transocean.

Fra 2023 og utover ventes det at det midlertidige norske skatteregimet vil bidra til økt aktivitet på norsk sokkel.

Fikk lettelser

11. februar varslet Northern Ocean  at det har inngått en innledende avtale med Seadrill for å gjøre opp den utestående balansen mellom selskapene.

Oppgjøret består av kvartalsvise avdrag frem til desember i år og Seadrill vil beholde nettoinntjeningen fra «West Bollsta» ut mars. Totale betalinger i 2021 ventes å utgjøre 45 millioner dollar.

Avtalen er blant annet betinget av endringer i avtalen med sikrede långivere, som innebærer avdragslettelser og forskyvning av forfall. Det kom på plass torsdag.

Den forutsetter videre at Seadrill får innvilget søknaden om konkursbeskyttelse i USA.

Northern Ocean har i den forbindelse forpliktet seg til å hente 30 millioner dollar i en emisjon.

Diskuterer med verftet

Når det gjelder Northern Drilling, som har to boreskip under bygging ved DSME-verftet i Sør-Korea, handler det fortsatt om vedlikehold og verftsdiskusjoner.

Det første boreskipet, «West Aquila» skulle opprinnelig blitt levert 31. januar. Det skjedde imidlertid ikke fordi det ifølge selskapet gjensto noen ting verftet måtte fullføre.

«Verftet og selskapet diskuterer visse ting som forhindret leveringen og jobber mot en løsning», heter det i rapporten.

Det andre boreskipet «West Libra» skal egentlig leveres i mars, men ifølge kvartalsrapporten blir det først i andre kvartal.

I mars i fjor erklærte Northern Drilling force majeure på grunn av coronaviruset for å få utsatt leveringen av boreskipene, noe verftet protesterte på. 

Godt posisjonert

Det var i mai 2018 at Northern Drilling inngikk en avtale om å kjøpe «West Aquila» og «West Libra» av DSME for totalt 592 millioner dollar. Det er halv pris av det Seadrill, som opprinnelig bestilte boreskipene, skulle betale.

Uten kontrakter på plass er det nok lite fristende å ta levering. Da forfaller nemlig store deler av kjøpesummen. Selv om ultradypvannsboremarkedet preges av stor overkapasitet, er selskapet optimistisk på sine egne enheters vegne på grunn av deres tilstand.

– Kvaliteten på vedlikeholdet av rigger er den virkelige trusselen for riggeiere, ettersom reaktiveringskostnadene kan bli betydelige. Ikke alle rigger i opplag vil returnere til tjeneste.

Det skriver selskapet, og legger til at det også gjelder rigger som ligger ved verft.

– «West Aquila» og  «West Libra» er to av de mest avanserte dypvannsboreriggene der ute, og kvaliteten har bare blitt bedre etter at selskapet tok over driften. Det setter disse i en god posison for å bli tatt ut i markedet, heter det.

NORTHERN OCEAN

(Mill.USD)4.kv./204.kv./19
Driftsinntekter29,314,1
Driftsresultat-4,7-5,6
Resultat etter skatt-7,5-6,6