Røkke sikter mot børs med oljeserviceselskap

Kjell Inge Røkke har sendt mange fornybarselskaper på børs. Nå har han planer om å børsnotere et oljeserviceselskap.

MULIG BØRSNOTERING I SIKTE: MHWirth, som eies av Aker-selskapet Akastor, går inn i et joint venture med et Baker Hughes-selskap. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

 

– Gjennom denne transaksjonen skaper vi et større, robust og mer forutsigbar selskap som vil kunne bli børsnotert på et tidspunkt, sier konsernsjef Karl Erik Kjelstad i Akastor til Finansavisen.

Tirsdag ble det kjent Akastor og oljeservicegiganten Baker Hughes danner et felles selskap (joint venture) der Akastor-selskapet MHWirth og Baker Huges’ Subsea Drilling Systems (SDS) blir lagt inn, for blant annet å kunne levere komplette boreløsninger for offshoreindustrien.

Selskapet vil eies likt mellom Baker Hughes og Akastor og driftes fra Kristiansand og Houston.

HAR ENDELIG FUNNET PARTNER TIL MHWIRTH: Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad. Foto: Ivàn Kverme

– Gjennom denne transaksjonen får det nye selskapet en bredere produktportefølje, og blir et mer robust selskap. Dette mener vi er positivt for både de ansatte, kundene, og også for eierne, som får en raskere vei til børsnotering, sier Kjelstad.

– Når kan det skje?

– Om det blir om ett eller tre år er avhengig av blant annet markedet.

– Kan et salg også være aktuelt?

– Vi har realisert 630 millioner dollar gjennom salg av syv selskaper siden Akastor ble etablert. Nå vil vi konsentrere oss om å videreutvikle det sammenslåtte selskapet sammen med Baker Hughes. Børsnotering er hovedsporet, men et salg kan heller ikke utelukkes, sier Kjelstad.

Nyheten sendte Akastor-aksjen opp rundt 6 prosent tirsdag ettermiddag.

Har funnet «The missing link»

Akastor ble etablert i 2014 da Aker Solutions ble splittet og skilte ut alt det ikke hadde behov for. Akastor består av 13 selskaper og har gjennom årene solgt syv, hvor det ifølge Kjelstad er realisert 630 millioner dollar.

Det største av selskapene er MHWirth, som blant annet leverer borepakker til borerigger.

– MHWirth har alltid manglet BOP (utblåsingsventil, redn.anm) i sin produktportefølje. I to tiår har vi forsøkt å finne en slik partner. Det nye selskapet vil nå kunne levere komplette utstyrspakker til borerigger, sier Kjelstad.

Har gode marginer fra service

MHWirth fikk det utfordrende da nybyggingsmarkedet for rigger nærmest forsvant etter 2014.

På nybyggingssiden er det fortsatt lite som skjer og det vil ta tid før dette er tilbake. Ifølge Akastor-sjefen er man imidlertid ikke avhengig av dette markedet for å utvikle det nye selskapet videre.

– I 2014 var cirka 70 prosent av MHWirths virksomhet knyttet til nybygg av borerigger. Siden den gang har selskapet vært gjennom en omfattende omstilling slik at omtrent 60 prosent av omsetningen i dag er relatert til service, sier Kjelstad.

Ifølge Akastor-sjefen har dette sikret stabile inntekter og  bidratt til at selskapet «har levert godt gjennom et tøft marked», med tosifret EBITDA-margin i 2020.

– Nybygg representerer en oppside når riggmarkedet blir mer balansert.

Mens det ventes på et nybyggingsmarked i fremtiden, sees det også på muligheter for prosjekter der eksisterende enheter skal oppgraderes. Samtidig satses det mer «grønt».

– Vi har et godt bidrag fra serviceinntekter i bunn, og ser også at teknologien er anvendbar i andre næringer. Vi leverer grønnere løsninger for boreindustrien, og dette er noe det nye selskapet vil utvikle videre, sier Kjelstad.

50/50 eierskap

For oppgjør av transaksjonen vil Akastor betale med sine aksjer i MHWirth mot en 50 prosent eierandel og 120 millioner dollar, hvorav 100 millioner dollar er kontanter betalt ved gjennomførelse. Baker Hughes vil bidra med sin SDS Business mot en 50 prosent eierandel og 200 millioner dollar, hvorav 120 millioner dollar i kontanter ved gjennomførelse.

Transaksjonen vil kreve refinansiering av Akastors eksisterende lånefasilitet. Akastor har mottatt forpliktelser for 1.250 millioner kroner i en rullerende kredittfasilitet som vil bli inngått før stenging av transaksjon.

En spennende deal

– Dette er en spennende deal, sier analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier.

– Det er industrielt fornuftig, det gir størrelse og bredde, det kan hentes ut synergier og man kan håpe på en bedre implisitt prising av Akastor-aksjen enn i dag. I tillegg blir det enklere for Akastor å få en exit eller gjøre et nedsalg på senere tidspunkt.

- SPENNENDE: Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

Før gårsdagens annonsering ble Akastor priset til 0,6 ganger bokførte verdier. MHWirth var bokført til 2,8 milliarder kroner, og dersom man forenkler grovt kan man si at det da prises til 1,7 milliarder.

Amundsen ønsker ikke å anslå noen verdi på det nye sammenslåtte selskapet, men estimerer at MHWirths EBITDA utgjør rundt 40 prosent av det nye selskapets pro-forma-EBITDA i 2020.

– Det man kan si er at; i stedet for å eie 100 prosent av MHWirth får Akastor nå 50 prosent av et nytt, større og bedre selskap. I tillegg vil Akastor netto frigjøre noe under 100 millioner dollar, men dette er et resultat av at det nye selskapet tar opp gjeld, og Akastor vil benytte disse pengene til å nedbetale sin egen gjeld.

Akastor

  • Aker-kontrollert investeringsselskap som eier flere oljeserviceselskaper. Ble skilt ut av Aker Solutions i 2014.
  • Største selskap i porteføljen er MHWirth, som blant annet leverer borepakker. Eier også halvparten av AKOFS Offshore, med skipene Aker Wayfarer, Skandi Santos og AKOFS Seafarer.
  • Aker Holdings er største aksjonær med 36,7 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet eier drøye 12 prosent.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 2,1 milliarder kroner.