Øyner oppsving i 2022

Boa Offshore, rederiet til Ole T. Bjørnevik, begynner å se tegn til lysere fremtidsutsikter.

I VINDEN: Subseaskipet «Boa Sub C» har fått nok en kontrakt i havvindmarkedet. Foto: BOA OFFSHORE
Oljeservice

– Gitt en positiv utvikling i covid-19-situasjonen i 2021, kan det ligge an til et meningsfullt oppsving for offshore leting og produksjon (E&P) og subseainvesteringer i 2022-23, skriver Boa Offshore i rapporten for fjerde kvartal - den mest positive på lenge.

Rederiet skriver at veksten i havvind også byr på muligheter.

Nylig fikk «Boa Sub C», det ene av Boas to subseaskip, en ny kontrakt med DEME Offshore innen havvind. Denne starer i andre kvartal og varer i minst 220 dager.

Det andre subseaskipet er på kontrakt i Asia.

Inntektsløft

I fjerde kvartal hadde Boa Offshore inntekter på 197 millioner kroner – 27 millioner mer enn i tredje kvartal, men lavere enn i samme periode året før. Underskuddet ble kraftig redusert.

Taubåtsegmentet påvirkes av covid-19, men det påpekes at ordrereserven er sunn og at aktiviteten vil ta seg opp til sommeren.

Ankerhåndteringsskipene «Boa Bison» og «Boa Jarl» er på lange kontrakter med Kystvakten.

Ved utgangen av 20202 var rederiets rentebærende gjeld på vel 2,6 milliarder kroner og egenkapitalen minus 329 millioner kroner.

Det presiseres at den verdijusterte egenkapitalgraden basert på meglervurderinger var 14,6 prosent, ned fra 17,7 prosent i tredje kvartal.

BOA OFFSHORE

(Mill.Kr)4.kv./204.kv./19
Driftsinntekter197,0211,3
Driftsresultat-15,5-70,3
Resultat etter skatt-36,6-127,1