Må punge ut 100 mill. før ny kontrakt

Boligriggen «Haven» nærmer seg ny kontrakt. Men først trengs det penger til ombygging etter at den ble skreddersydd for én milliard til Johan Sverdrup-feltet.

NÆR OPPDRAG: Boligriggen «Haven» tjente gode penger på Johan Sverdrup-feltet. Etter snart ett år i opplag nærmer det seg et nytt oppdrag. Foto: NTB
Oljeservice

Siden april i fjor har den oppjekkbare boligriggen «Haven» ligget i opplag ved Hanøytangen utenfor Bergen etter utløpet av kjempekontrakten med Equinor som startet opp i juni 2018.

Riggen huset arbeiderne under første fase av Johan Sverdrup-utviklingen i Nordsjøen. Det resulterte i solide overskudd for eieren Jacktel og morselskapet Macro Offshore i Stavanger.

Etter fullført oppdrag har imidlertid pengestrømmen gått én vei - ut. Driftskostnadene beløper seg til 12–15.000 dollar pr. dag. I tillegg kommer renter på et obligasjonslån på 150 millioner dollar.

Selskapet har i nesten ett år forsøkt å få til en løsning med obligasjonseierne, foreløpig uten å lykkes. Nå begynner det å haste ettersom selskapet allerede i inneværende kvartal risikerer å havne i brudd med lånebetingelsen knyttet til minimuslikviditet. 

Ny ombygging

Det er også behov for nye midler for å klargjøre riggen til en mulig kontrakt.

I innkallingen til et obligasjonseiermøte bes det om godkjenning til utstedelse av et super senior sikret obligasjonslån på 10 millioner dollar, samt endringer i de eksisterende lånevilkårene.

Jacktel ønsker blant annet at kravet til minimumslikviditet bortfaller og at påløpte renter i en periode gjøres om til PIK-renter - altså nye obligasjoner som legges til hovedstolen.

Pengene fra nyutstedelsen skal gå til å bygge om riggen, eller nærmere bestemt gi den nye fundamenter som passer bedre til det som er de vanligste bunnforholdene i Nordsjøen.

Før Equinor-kontrakten, som ble tildelt i 2015, ble riggen skreddersydd til den spesielle bunnen på Sverdrup-feltet. Totalt tilsvarte modifiseringskostnadene rundt én milliard kroner.

 Kontrakt i Danmark

Nå må «Haven» igjen bygges om for å bli klar til nye oppdrag. Totalt er det beregnet at den forestående mobiliiseringen vil koste 12–13 millioner dollar, eller inntil 110 millioner kroner. Arbeidet med fundamentene skal utføres av Semco Maritime.

Kontrakten selskapet jobber med er på dansk sokkel, starter i tredje kvartal i år og har en beregnet verdi på 30 millioner dollar - 255 millioner kroner.

Oppdragsgiver oppgis ikke, men trolig dreier det seg om arbeid i forbindelse med Tyra-utbyggingen der Total er operatør og det norske oljeselskapet Noreco er partner.

Med en oljepris over 60 dollar fatet ser utsiktene betydelig lysere ut enn på lenge for Macro Offshore. Selskapets andre rigg – «Crossway Eagle» – er også i arbeid på dansk sokkel.