Jobber inn 38 mill. i Nordsjøen

«Maersk Resolute» tas ut av opplag i Danmark for å vedlikeholde og bore på nederlandsk sokkel.

KUTTER UTSLIPP: «Maersk Resolve» utstyres med et system som skal redusere NOx-utslipp med inntil 98 prosent. Foto: Maersk Drilling
Oljeservice

Maersk Drilling er tildelt en kontrakt av Petrogas E&P Netherlands for den oppjekkbare riggen «Maersk Resolute», som for tiden ligger i varmt opplag i Danmark, opplyser riggselskapet.

Kontrakten gjelder brønnvedlikehold samt boring ved A9-brønnen på P9 Horizon-feltet i den nederlandske delen av Nordsjøen.

Verdien av kontrakten estimeres til 4,5 millioner dollar, cirka 38 millioner norske kroner.

Oppstart ventes å finne sted i april, og varigheten estimeres til 45 dager.

Før oppstart vil riggen bli utstyrt med et system som bruker ammoniakk til å konvertere NOx til ufarlig vann og nitrogen. Dette skal redusere NOx-utslippene med opp mot 98 prosent.

«Maersk Resolute» ble også benyttet til boringen av A9-brønnen høsten 2019. Riggen har ligget i opplag siden desember 2019. Etter Petrogras-kontrakten skal riggen gå løs på en kontrakt med Dana Petroleum Netherlands for to brønner.