Nye investorer kan få over 90 prosent i Axxis

Axxis Geo Solutions har presentert en endelig redningsplan der det skal det hentes inntil 170 millioner kroner og de usikrede kreditorene får igjen 10 prosent.

ET ENDELIG FORSLAG FRA AXXIS: Vil hente penger og fjerne mye gjeld. Foto: Axxis Geo Solutions
Oljeservice

 

I midten av februar søkte Axxis Geo Solutions om konkursbeskyttelse etter at selskapet ikke hadde klart å komme til enighet med alle kreditorene om en restruktureringsløsning. 

En måned senere la  selskapet frem en skisse til løsning, og onsdag ble den endelige planen presentert.

Den innebærer blant annet at Axxis henter mellom 17 og 20 millioner dollar i en egenkapitalemisjon. 

Det tilsvarer mellom 144 og 170 millioner kroner. Tegningskursen er satt til 0,10 kroner pr. aksje.

På visse vilkår har en gruppe investorer allerede garantert for 17 millioner dollar i emisjonen. Gruppen skal bestå av blant andre Arne Fredly, Edvin Austbø, Fredrik Sneve, Kristian Lundkvist og Ketil Skorstad.

Nye penger får over 90 prosent

Per Sæviks private selskap Havila Holding er i dag største aksjonær i Axxis Geo Solutions med en eierandel på 24,6 prosent. Bak ham på aksjonærlisten følger en rekke småsparere som vil bli sterkt utvannet i en eventuell emisjon.

Dersom det hentes 20 millioner dollar i emisjonen og 10 prosent av den usikrede gjelden konverteres, opplyser selskapet i løsningsforslaget at dagens aksjonærer blir sittende igjen med 3,2 prosent av aksjene.

De som deltar i emisjonen får 92 prosent, mens de usikrede kreditorene får knappe 5 prosent.

Kreditorer tvinges til oppgjør

Av bruttoprovenyet som hentes inn, skal 7-10 millioner dollar gå til et tvunget kontantoppgjør av den usikrede gjelden, tilsvarende 10 prosent av det utestående beløpet. 

Alternativt kan disse kreditorene konvertere gjeld til aksjer til en konverteringskurs på 0,50 kroner pr. aksje.

Den sikrede gjelden, opptil den pantsatte verdien, er ikke en del av den tvungede gjeldsordningen. 

«Det er selskapets vurdering at kreditorene vil motta høyere dividende dersom det gjennomføres en rekonstruksjon i tråd med ovennevnte forslag enn om det alternativt åpnes konkurs. Dersom det åpnes konkurs, antar selskapet at kreditorer med ordinære (alminnelige og usikrede) krav vil kunne motta en dividende i størrelsesorden 0–2 prosent», skriver Axxis i løsningsforslaget.

Resterende av det som hentes inn vil gå til generelle selskapsformål.

– Axxis vil ha en balansert, finansiell posisjon og god likviditetsreserve etter rekonstruksjonen, sier styremedlem i Axxis og deltaker i rekonstruksjonsteamet, Nina Skage, i en børsmelding.

Kutter gjelden med USD 50 mill.

Løsningsforslaget betyr at gjelden i selskapet reduseres fra over 62 millioner dollar til drøyt 14,4 millioner dollar. 

I tillegg vurderer selskapet å selge et skip, noe som vil kunne redusere gjelden med ytterligere 1,2 millioner dollar.

Kreditorene har frist til 27. april med å svare på forslaget fra Axxis. Selskapet var nær en løsning før det søkte om konkursbeskyttelse i februar, men da veltet én kreditor, Didrik Joakim Lemkuhl, refinansieringen.

Dagen etter vil selskapet holde en ekstraordinær generalforsamling for å få godkjennelse for emisjonen og konverteringen av gjeld til aksjer. 

Restruktureringsforslaget vil deretter bli gjenstand for en såkalt rekonstruksjonsforhandling i Asker og Bærum tingrett.