Ser merverdier i Cadeler på over 1 mrd.

SpareBank1 Markets oppjusterer kurmålet på Cadeler til 50 kroner, noe som verdsetter selskapet til nær 6 milliarder kroner.

INSTALLERER VINDMØLLER: Installasjonsfartøyet Pacific Osprey. Foto: CADELER
Oljeservice

Som én av to tilretteleggere da Cadeler ble tatt på børs i november i fjor, initierte SpareBank 1 naturlig nok dekning av aksjen med et kursmål over emisjonskurs.

Nå tror meglerhuset at aksjen kan gå ytterligere.

– Vi øker kursmålet fra rundt 40 til rundt 50 kroner aksjen, sier analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets.

– Bakgrunnen for dette er et sterkt marked for frakt og installasjon av vindturbiner, der tilbudet nå ikke holder tritt med etterspørselen, fortsetter han.

HEVER KURSMÅL: Analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank1 Markets. Foto: Sparebank1 Markets

Dette understøttes av kontrakten som Cadeler vant i forrige måned – den største selskapet noensinne er blitt tildelt. To av selskapets skip fikk da kontrakt med Siemens Gamesea for transport og installasjon av vindturbiner – en kontrakt på rundt 770 millioner kroner. I tillegg kommer en opsjon på ytterligere 255 millioner kroner.

Onsdag formiddag ble Cadeler-aksjen handlet til rundt 40 kroner, noe som gir selskapet en børsverdi på 4,6 milliarder kroner. Med et kursmål på 50 kroner mener dermed Lyngvær at verdien bør ligge på 5,8 milliarder.

Kan vare til 2028

Analytikeren tror markedet for installasjonsskip kan holde seg lenger enn det han indikerte i analysen tidligere i år. Da så han for seg en kortsiktig sykel der dagratene falt ned mot 160.000 dollar.

Lyngvær viser imidlertid til at det i markedet nå snakkes om rater på rundt 240.000 dollar for arbeid som skal gjennomføres i 2023 og senere.

– Vi ser dette som en indikasjon på at dagens stramme marked kan vare lenger enn tidligere antatt. Vi tror denne sykelen kan vare ut 2028, sier Lyngvær.

SpareBank 1 Markets estimerer dagratene for de største installasjonsskipene til å ligge mellom 225.000 og 250.000 dollar de neste seks–syv årene.

– Vi venter at etterspørselen vil stige med 17 prosent pr. år i denne perioden, samtidig som det er mangel på store installasjonsskip, sier SpareBank 1-analytikeren.

Risikoen i denne analysen er at blir bygget nytt eller at skip blir oppgradert.

Oppside

For 2021 har Cadeler selv guidet inntekter på 56–63 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på mellom 26 og 33 millioner.

Lyngvær ser litt oppside i dette og venter inntektene på mellom 65 og 73 millioner dollar og EBITDA på 37 millioner. Da er det ikke tatt høyde for noen nye kontrakter hverken i år eller neste år.

Selskapets to skip har en kontraktsdekning på 85–95 prosent ut 2022.

SpareBank 1-analytikeren mener dagens verdsettelse av Cadeler på 6,0 ganger P/E og 4,4 ganger EV/EBITDA er «for attraktivt». Analytikerens estimater tilsier en EV/EBITDA på mellom 6,4 og 7,6 ganger.

– Det er på linje med det vi har sett for sammenlignbare oljeserviceselskaper i tidligere oppgangssykler.

BW Wind vekter seg opp

Cadeler er havvind-satsingen i det Singapore-baserte konsernet Swire Pacific Ocean (SPO), og tirsdag ble det kjent at Andreas Sohmen-Pao er innstilt som ny styreleder i selskapet. Sohmen-Pao er styreleder i BW Group, som eier Cadelers nest største aksjonær BW Wind Services.

Ifølge en børsmelding er BW Wind Services i samtaler om å kjøpe Cadeler-aksjer av SPO. Der understrekes det at en transaksjon vil gi BW Wind Services aksjer og stemmer for under en tredjedel av den samlede aksjekapitalen, mens SPO fortsatt vil ha mer enn 25 prosent av aksjene og stemmene.

Cadeler

  • Eier to fartøyer for transport og installasjon av offshore vindturbiner.
  • Skilt ut fra det Singapore-baserte konsernet Swire Pacific Ocean (SPO) og børsnotert som eget selskap på Oslo Børs november 2020.
  • I den forbindelse hentet selskapet 883 millioner kroner i egenkapital, som blant annet skal brukes til å betale for et planlagt nybygg.
  • Har en børsverdi på 4,6 milliarder kroner. SPO og BW Wind er de to største aksjonærene.