KjøpLogg inn

Forlik i betent riggbatalje

Det har vært steile fronter mellom Seadrill og datterselskapet Seadrill Partners. Nå skilles partene som venner etter å ha inngått forlik.

Publisert 13. april 2021 kl. 12.59
Oppdatert 15. april 2021 klokken 12.32
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 399 ord
PÅ VEI TIL NORGE ? Retten i Texas har godkjent at Odfjell Drilling får overta management-avtalen for Seadrill Partners-riggen «West Aquarius», som her er på oppdrag for Equinor i Canada Foto: Equinor

   

Forliksavtalen kommer frem i dokumenter sendt inn til retten i Houston i Texas, hvor begge selskapene er midt i sine respektive Chapter 11-prosesser.

Avtalen skal føre til en mer sømløs overførsel av driftsansvaret for Seadrill Partners-riggene fra Seadrill til henholdsvis Energy Drilling, Vantage Drilling, Diamond Offshore og Odfjell Drilling.

Forliket innebærer blant annet at Seadrill Partners betaler 11,25 millioner dollar til Seadrill for tjenester som er utført fra førstnevnte søkte om konkursbeskyttelse i desember i fjor til april i år.

Videre kommer utgifter knyttet til restrukturering, drift av riggene til de nye operatørene overtar – senest 30. juni – og overgangen i den forbindelse.

TIl gjengjeld ser Seadrill vekk fra alle krav mot datterselskapet, som i henhold til restruktureringsforslag blir tatt over av kreditorene gjennom konvertering av 2,7 milliarder dollar i gjeld. Begge partene skal støtte hverandres restruktureringsprosesser.

Opphetet konflikt

Seadrill Partners ble dannet av Seadrill i 2012. Flåten består av fire halvt nedsenkbare borerigger, fire boreskip og tre tenderrigger. Snittalderen er 8,5 år.

Seadrill eier 35 prosent av Seadrill Partners, og har stått for driften av riggene.

Kreditorene til Seadrill Partners – en håndfull hedgefond – har ment at Seadrill har tatt altfor godt betalt for dette. I fjor sommer påbegynte de derfor prosessen med å finne en ny tilbyder  av driftstjenester. Det ble også utforsket mulige M&A-transaksjoner.

I slutten av november i fjor tok Seadrill uten forvarsel ut 24 millioner dollar av Seadrill Partners' konto – 19,4 millioner dollar mer enn tillatt - som betaling for utførte tjenester.

Én uke senere søkte Seadrill Partners om konkursbeskyttelse, angivelig for å sikre at ikke flere uautoriserte pengeutbetalinger skulle finne sted.

Avtale med Odfjell

Etter en lengre prosess har Seadrill Partners lykkes med å inngå nye driftsavtaler for riggflåten.

Energy Drilling skal drifte tenderriggene, mens Vantage Drilling skal håndtere driften av «West Capella», «West Leo», og «West Polaris». «West Siruis» var også omfattet av denne avtalen, men riggen skal nå vært solgt til skrap, ifølge kilder.

Videre skal Diamond Offshore drifte «West Auriga», «West Vela» og «West Capricorn», mens Odfjell Drilling – slik Finansavisen har omtalt tidligere – skal overta driftsansvaret for «West Aquarius». Det norske riggselskapet kom på banen i februar via Arctic Offshore.

Riggen er av samme design som tre av dem Odfjell eier fra før og ligger i opplag i Canada. Planen er å hente den til Norge hvor flere operatører nå er på jakt etter rigger.