Oljeservicekjemper er forsiktige optimister

Både Baker Hughes og Halliburton tror oljeservicemarkedet vil fortsette å ta seg opp utover i året.

FORSIKTIG OPTIMIST: Baker Hughes-sjef Lorenzo Simonelli. Foto: Bloomberg
Oljeservice

Oljeserviceselskaper over hele verden har hatt noen tøffe år, og i fjor ble de i tillegg rammet av pandemien.

Onsdag la de to oljeservicekjempene Baker Hughes og Halliburton frem sine resultater for første kvartal, og begge kunne vise til en bedring sammenlignet med for ett år siden.

Selskapene er et stykke unna å kunne drømme om superprofitt, men med oppgang i oljeprisen og en verden som begynner å hente seg inn igjen ser de begge for seg en bedring i oljeservicemarkedet utover i året.

– Når vi ser på resten av 2021 er vi forsiktig optimistiske til at den globale økonomien og oljeetterspørselen vil ta seg opp igjen etter pandemien, sier Baker Hughes-sjef Lorenzo Simonelli i selskapets kvartalsrapport.

Han venter høyere investerings- og aktivitetsnivå etter hvert som makroforholdene bedrer seg.

– Det vil trolig legge til rette for sterkere vekst i denne bransjen i 2022, sier Lorenzo.

SER BEDRING: Halliburton tror på oljeservicevekst. Foto: Reuters/Andrew Cullen


– I ferd med å komme seg

Også konkurrenten Halliburton tror det verste nå kan være tilbakelagt.

Ifølge styreleder og konsernsjef Jeff Miller tok det internasjonale markedet seg markert opp i første kvartal, samtidig som det nordamerikanske markedet fortsatt viste god fremgang.

– Jeg er optimistisk til hvordan dette overgangsåret er i ferd med å komme seg, sier han i selskapets kvartalsrapport.

– Jeg venter at den internasjonale aktivitetsveksten vil akselerere, og det positive momentumet i Nord-Amerika gir meg tro på tempoet i aktiviteten for resten av året.

Baker Hughes

(Mill. USD)

1. kv/21

1. kv/20

Driftsinntekter

4.782

5.425

Driftsresultat

164

–16.059

Resultat før skatt

−536

–16.093

Resultat etter skatt

−605

–16.098

Baker Hughes

  • Et av verdens største oljeserviceselskaper med over 55.000 ansatte i 120 land, deriblant Norge.
  • Med økt fokus på digitalisering og fornybar energi, karakteriserer selskapet seg som et energiteknologiselskap.
  • Har hovedkontor i Houston, Texas.

Litt bedre enn ventet

Baker Hughes hadde inntekter på 4,8 milliarder dollar og satt igjen med et negativt resultat før skatt på 600 millioner i første kvartal. Resultatet er langt bedre enn første kvartal i fjor, men svakere enn i fjerde kvartal.

Justert for spesielle poster kunne selskapet vise til et positivt resultat i årets første kvartal, og dette var svakt bedre enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

I løpet av kvartalet inngikk Baker Hughes et samarbeid med Aker-eide Akastor.

De to danner et felles selskap (joint venture) der Akastor-selskapet MHWirth og Baker Huges’ Subsea Drilling Systems (SDS) blir lagt inn, for blant annet å kunne levere komplette boreløsninger for offshoreindustrien. Selskapet vil eies likt mellom Baker Hughes og Akastor og driftes fra Kristiansand og Houston.

Halliburton hadde inntekter på 3,5 milliarder dollar i første kvartal, betydelig ned fra samme periode i fjor. Selskapet kunne imidlertid vise til et positivt resultat i kvartalet. Det var noe bedre enn det analytikerne hadde lagt til grunn på forhånd.

Både Baker Hughes- og Halliburton-aksjen falt noe i førhandelen på de amerikanske børsene.

Halliburton

(Mill. USD)

1. kv/21

1. kv/20

Driftsinntekter

3.451

5.037

Driftsresultat

370

−571

Resultat før skatt

223

−896

Resultat etter skatt

171

–1.015

Halliburton

  • Blant verdens største oljeserviceselskaper med over 40.000 ansatte i mer enn 70 land, deriblant Norge.
  • Har hovedkontor i Houston, Texas.