Karbonfangst kan bli en betydelig del av PGS

PGS har stor tro på markedet for karbonfangst og -lagring. Det kan bli et betydelig forretningsområde for seismikkselskapet. 

SER PÅ NYE MARKEDER: Konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS. Foto: NTB
Oljeservice

Som de fleste andre oljeserviceselskaper har seismikkselskapet PGS vendt nesen mot andre jaktmarkeder enn bare olje og gass.

Det som foreløpig har skapt mest interesse fra selskapets side er markedet for karbonfangst og -lagring, men PGS ser også på andre måter å bruke seismikken og kompetansen sin på, blant annet innen mineralutvinning på havbunnen, geotermisk energi og innen havvind.

Derfor har selskapet etablert et nytt forretningsområde, New Energy. Dette skal ledes av Berit Osnes og skal kun ha fokus på overgangen til mer bærekraftig energi.

– Vi ser egentlig på alt som vil kreve seismikk, sa konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS på en presentasjon torsdag.

De alternative jaktmarkedene, og særlig karbonfangst og -lagring, kan få mye å si for selskapet fremover.

– Jeg tror det kan bli en betydelig del av PGS om noen få år, sa Pedersen, som legger til at selskapet har inntekter knyttet til karbonfangst allerede.

– Men vi er på et tidlig stadium.

Kan bli skilt ut

PGS-sjefen mener selskapet har en sterk posisjon nettopp innen karbonfangst fordi PGS er sterkt tilstede og har et omfattende seismikkbibliotek i Nordsjøen, hvor dette er høyaktuelt.

Flere selskaper har valgt å skille ut sine fornybarsatsinger i egne selskaper, og dette er heller ikke utenkelig for PGS.

– Det kan bli skilt ut hvis vi mener det er best for New Energy, men vi må se på hvordan vi utvikler dette, sier Pedersen.

Han ser ikke for seg større investeringer til det nye forretningsområdet med det første.

– Ikke på kort sikt. Vi har multiklientdata og kapasitet til å gjøre undersøkelser, så dette handler mer om å bygge kompetanse på det vi allerede har.

Økt etterspørsel

Når det gjelder den tradisjonelle seismikken, har den nærmest ligget nede for telling det seneste året.

TAPTE PENGER I FØRSTE KVARTAL: PGS måtte bokføre et underskudd i årets første kvartal, men hadde positiv kontantstrøm fra driften. Foto: PGS

PGS har en flåte på 11 seismikkskip, men kun fem var i operasjon i første kvartal. Disse hadde riktignok en god flåteutnyttelse på 89 prosent og bidro til at selskapets ordrebok vokste fra 202 til 237 millioner dollar.

Med en høyere oljepris og utsikter til at den globale økonomien henter seg inn etter covid-19, venter selskapet en gradvis bedring av seismikkmarkedet utover i 2021, og Pedersen & co. har derfor også satt et sjette skip i drift nå i andre og i tredje kvartal.

– Vi ser en generell økning i etterspørselen, kombinert med at arbeid som ble utsatt i 2020 nå kommer tilbake i markedet. Samtidig er tilbudssiden på det laveste nivået siden midten av 1990-tallet, sier Pedersen.

For de seks skipene som nå er aktive, er PGS mer eller mindre fullbooket i andre og tredje kvartal. Konsernsjefen konsentrerer seg nå om å sikre arbeid i fjerde og første kvartal.

– Det er godt å se at vi allerede nå kan fokusere på neste vinter.

Slik det ser ut nå, venter PGS-ledelsen at selskapet vil ende året med høyere inntekter enn i fjor, samtidig som kostnadsbasen er lavere.

Vil betale ned gjeld

Som et svar på et utfordrende 2020 kuttet selskapet i fjor kostnadene med mer enn 200 millioner dollar ved å legge skip i opplag, nedskalere organisasjonen, reforhandle avtaler og andre tiltak.

Selskapet forhandlet også frem en foreløpig løsning på den høye gjelden. Planen, som ble lagt frem i oktober i fjor, medfører at gjeldsforfallene skyves til 2022 og senere. Denne ble sanksjonert i det britiske rettssystemet i slutten av januar i år.

PGS måtte bokføre et tap i årets første kvartal, men hadde en positiv kontantstrøm fra driften på 87 millioner dollar. Pedersen tror selskapet vil klare å betale tilbake 2022-gjelden med den økte kontantstrømmen.

– Vi ser en rateøkning i sommerseongen og resten av året. Økningen vil skje gradvis, men det vil være nok til å betale ned gjeld med kontantstrømmen, sier PGS-sjefen.