Til Mexicogulfen for hemmelig kunde

Siem Offshore-skipet «Siem Spearfish» er sikret utnyttelse til inn i fjerde kvartal med den nye kontrakten.

HEMMELIG: Siem Offshore avslører ikke hvem «Siem Spearfish» skal på oppdrag for, utover at det er snakk om en viktig kunde. Foto: Siem Offshore
Oljeservice

 

Siem Offshore har inngått en kontrakt for et prosjekt i Mexicogulfen, opplyser selskapet.

Hvem kontrakten er inngått med, oppgis imidlertid ikke, utover at det er snakk om en undervannsentreprenør og en viktig kunde for selskapet innen subseasegmentet.

Kontrakten gjelder subsea- og ROV-tjenester med konstruksjonsfartøyet «Siem Spearfish». ROV-er er fjernstyrte undervannsfarkoster.

Kontraktens varighet er på minst 110 dager, men den inneholder også opsjoner.

Oppstart skjer i direkte fortsettelse fra fartøyets nåværende oppdrag i Vest-Afrika. Med det nye oppdraget for den ukjente undervannsentreprenøren i Mexicogulfen er fartøyet sikret utnyttelse til minst inn i fjerde kvartal i år.