Kriserammet seismikkselskap hentet frisk kapital

Axxis Geo Solutions har kommet et skritt lenger i rekonstruksjonsarbeidet. 

ETT SKRITT VIDERE: Axxis Geo Solutions har fått planen godkjent av kreditorene og generalforsamlingen har gitt emisjonen grønt lys.  Foto: Axxis Geo Solutions
Oljeservice

Den ekstraordinære generalforsamlingen i det kriserammede seismikkselskapet Axxis Geo Solutions har fredag godkjent en rettet emisjon på 144,5 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding fra selskapet. 

Emisjonen, hvor det ble utstedt 1,4 milliarder aksjer til en kurs på 10 øre kommer i etterkant av at selskapets rekonstruksjonsplan ble endelig godkjent torsdag, etter at 106 av 110 kreditorer stemte for planen. 

Den friske kapialen skal benyttes til å møte forpliktelser overfor kreditorer og bygge likviditetsreserver for videre drift.

Pengene kommer fra en liten gruppe investorer, som blant annet omfatter Arne Fredly, Ketil Skorstad og Fredrik Sneve som allerede i februar ønsket å redde selskapet. 

Før selskapet måtte søke rekonstruksjon i februar var det veldig nært å komme til en løsning, men ble veltet av én kreditor.  Da hadde allerede flerfoldige konkursbergjæringer tikket inn til Asker og Bærum tingrett. 

– Etter en vellykket rekonstruksjon vil Axxis ha en balansert finansiell stilling og gode likviditetsreserver for å støtte fortsatt drift. Vi er glade for at 106 kreditorer stemte for forslaget, som til sammen representerer over 98 prosent av utestående fordringer, uttaler Nina Skage, styremedlem i Axxis i en børsmelding. 

Ifølge rekonstruksjonsplanen skal Axxis betale tilbake gjeld for 7 millioner kroner, i tillegg til å utstede 424 millioner aksjer til kreditorene. Disse vil komme i tillegg til aksjene som ustedes i emisjonen. Når utsedelsen av de nye aksjene er gjennomført vil de representere om lag 97 prosent av de utestående aksjene.