Marginsvikt og rødere tall

Men ordreboken eser ut og selskapet lover bot og bedring.

SÅ RØDT: Magseis Fairfield økte tapene i første kvartal. Foto: Magseis Fairfield
Oljeservice

 

(Saken oppdateres)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

På presentasjonen av rapporten for fjerde kvartal advarte Magseis Fairfield mot at lav kapasitetsutnyttelse og lavmarginprosjekter inngått i et svakt oljemarked i 2020 ville prege første kvartal.

Advarselen var berettiget, ettersom kvartalet endte med et EBITDA (driftsresultat før- av og nedskrivninger) på 0,6 millioner dollar, ned fra 5,8 millioner dollar i samme periode i fjor.

Underskuddet før skatt økte fra 11,6 til 15,9 millioner dollar.

– Et overgangskvartal

Selskapet venter dog at en fetere ordrebok og nye kontraktstildelinger vil slå ut i et bedre driftsresultat fremover. Ordreboken er nå på 228 millioner dollar, og har dermed est ut 15 prosent i løpet av første kvartal. Ordre for omtrent 190 millioner dollar skal leveres i 2.-4. kvartal 2021.

– Første kvartal var et overgangskvartal for oss. Vi fortsatte å bygge ordrebok og gikk ut av kvartalet med flere mannskaper klare for å sette ut i livet den voksende ordrebok for resten av året, sier toppsjef Carel Hooijkaas i en kommentar.

Rapporten her.

Magseis Fairfield 

(Mill. USD)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter42,953,3
Driftsresultat(15,0)(3,5)
Resultat før skatt(15,9)(11,6)
Resultat etter skatt(15,9)(12,0)

Magseis Fairfield

  • Geofysisk selskap som tilbyr tjenester relatert til havbunnsseismikk ved å bruke proprietære Marine Autonome Seismske Systemer (MASS). 
  • Selskapet har virksomhet i Norge, USA og Asia. 
  • Har hovedkontor på Lysaker og adm. direktør er Varel Hooijkaas.