Transocean taper fortsatt penger

Transocean tjente heller ikke penger i første kvartal. Riggselskapet tror fortsatt på økt aktivitet utover i året.

ET AV VERDENS STØRSTE RIGGSELSKAPER: Transocean opererer en flåte på 37 borerigger og boreskip.  Foto: TRANSOCEAN
Oljeservice

Sent mandag kveld la Transocean frem sine resultater for første kvartal, og de viser at riggselskapet hadde inntekter fra sin borevirksomhet på 653 millioner dollar, ned fra 690 millioner dollar i kvartalet før.

Inntektene var likevel noe høyere enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Inntektsnedgangen skyldes hovedsakelig salget av en rigg som var på kontrakt i fjerde kvartal, færre kalenderdager i første kvartal og redusert aktivitet for ultradypvannsenhetene i Asia og Nord-Amerika, opplyser selskapet i sin kvartalsrapport.

Etter skatt satt riggselskapet igjen med et tap på 99 millioner dollar, mot et tap på 37 millioner dollar i foregående kvartal. Dette var litt svakere enn ventet på forhånd.

Optimistisk til utsiktene

Selskapet er fortsatt optimistisk til at aktiviteten vil øke.

VENTER ØKT AKTIVITET: Transocean-sjef Jeremy Thigpen. Foto: Iván Kverme

– Vi er oppmuntret av et økende antall kundeforespørsler både for prosjekter i værharde områder og i ultradypvannsprosjekter. Etter hvert som den globale økonomien begynner å ta seg opp etter pandemien, er vi optimistiske til fortsatt støtte fra oljeprisen og at den vil være drivkraften for en økning i kontraktsaktiviteten utover i året, sier Transocean-sjef Jeremy Thigpen i selskapets kvartalsrapport.

Lavere flåteutnyttelse

Transocean har en flåte på 37 heleide eller delvis eide borerigger og boreskip.

Av dette er det 27 ultradypvannsrigger og ti såkalte harsh environment-rigger – rigger som kan bore i værharde områder som i Nordsjøen. I tillegg har selskapet to boreskip under bygging.

I første kvartal var den samlede flåteutnyttelsen på 53 prosent, mot 58 prosent i kvartalet før.

Ultradypvannsriggene hadde en gjennomsnittlig dagrate på 371.600 dollar, opp fra 342.100 dollar i foregående kvartal

Riggene som opererer i værharde områder hadde en gjennomsnittlig dagrate på 377.800 dollar i kvartalet, opp fra 357.500 dollar.

Ifølge selskapets flåterapport fra april, har selskapet en ordrebok på 7,4 milliarder dollar, ned fra 7,8 milliarder for tre måneder siden.

Transocean

(Mill. USD)1.kv/211.kv/20
Driftsinntekter653759
Driftsresultat−67−199
Resultat før skatt−119−395
Resultat etter skatt−99−392