Seadrill-datter trenger enda mer tid

Seadrill New Finance har forlenget forbearance-avtale.

Oljeservice

 

Seadrills datterselskap Seadrill New Finance har forlenget forbearance-avtalen som ble inngått 19. april, går det frem av en børsmelding sendt ut mandag kveld.

Avtalen retter seg mot visse eiere av et sikret obligasjonslån med forfall i 2025.

Lånutstederne aksepterer ikke å fremme krav mot selskapet, og utsetter heller betaling av den halvårlige rentekostnaden på fire prosent til det som inntreffer først av 28. mai og terminering av forbearance-avtalen.

Formålet med den nye avtalen er å gi Seadrill New Finance mer tid til å forhandle om vilkårene i en omfattende restrukturering av balansen. En slik restrukturering kan komme til å involvere bruk av en rettsovervåket prosess.

Seadrill er midt i en gjeldsstrukturering, og selskapet er under konkursbeskyttelse i USA.