DOF tapte 800 millioner

Rederiet DOF tapte 800 millioner kroner i første kvartal.

LA FREM TAKK: DOF-sjef Mons Aase. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

 

Et svakt offshoremarked og covid-19 preget resultatene i DOF i første kvartal.

Austevoll-rederiet hadde inntekter på 1,5 milliarder kroner i kvartalet, ned fra 2,1 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble på 492 millioner kroner, mens selskapet satt igjen med et underskudd på 800 millioner.

Resultatet var langt svakere i første kvartal i fjor som følge av store nedskrivninger og store, urealiserte valutatap, men markedet i årets første kvartal har vært minst like svakt.

«De utfordrende markedene har fortsatt inn i 2021, og den globale covid-19-situasjonen skaper fortsatt utfordringer for driften,» skriver selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag.

Svakt år

DOF har en flåte på 60 skip, hvorav ni lå i opplag i første kvartal. Rederiet hadde en gjennomsnittlig flåteutnyttelse på 67 prosent, ned fra 81 prosent i samme kvartal i fjor. 

Rederiet venter bedre EBITDA i andre kvartal enn i første, men tror likevel ikke at 2021 blir et veldig godt år. Lysningen kan derimot skimtes i 2022.

Selskapet ser økt aktivitet i atlanterhavsregionen, lavere utnyttelse i Asia og Nord-Amerika og høy aktivitet i Brasil, men med utfordringer med covid-19.

DOF hadde en ordrebok på 14,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. 

Diskuterer fortsatt

Rederiet har i lengre tid jobbet med en finansiell restrukturering, og dette pågår fortsatt. Det  har fått fritak fra å betale renter og avdrag frem til 31. mai.

Rederiet opplyser at forslaget til restruktureringsløsning som nå diskuteres innebærer konvertering av gjeld til egenkapital, noe som vil ha negativ effekt for dagens aksjonærer. 

«Dialogen med långiverne er utfordrende, men konstruktiv, og en refinansieringsløsning er ennå ikke på plass,» skriver DOF i kvartalsrapporten.

DOF

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter1.5142.074
Driftsresultat45-1.035
Resultat før skatt-760-4.067
Resultat etter skatt-801-4.116

DOF

  • Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster. 
  • Har en flåte på over 60 plattformsupplyskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og subseaskip, inklusive DOF Subsea. 
  • Selskapet eier også 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). 
  • Helge Møgster innehar en eierandel på 32,49 prosent