PGS doblet omsetningen

PGS doblet omsetningen og reduserte underskuddet.

SER BEDRING: Konsernsjef i PGS, Rune Olav Pedersen, har tro på en bedring i seismikkmarkedet. Foto: Stian Lysberg Solum
Oljeservice

Se webcast fra kvartalspresentasjonen

 

PGS' inntekter mer enn doblet seg i forhold til fjoråret. I andre kvartal i fjor endte inntektene på 90 millioner dollar, mens inntektene i år endte på 186 millioner dollar, altså en økning på 106 prosent.

Til tross for inntektsveksten går fortsatt seismikkselskapet med dundrende underskudd. Underskuddet endte på 26 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende 231 millioner kroner. Dette er en reduksjon i forhold til for et år siden, da underskuddet endte på 111 millioner dollar, eller 986 millioner kroner.

– Med vår integrerte forretningsmodell er vi godt posisjonert til å ta fordel av et bedrende marked, som trender mot utforskning av områder med beviste hydrokarboner, og oljeselskaper som fokuserer på optimering av eksisterende felt, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i rapporten. 

Ser bedring i markedet

Seismikkmarkedet har vært hardt rammet av pandemien. PGS tror imidlertid nå på en bedring i markedet i takt med økende oljepriser og økt etterspørsel som følge av gjenåpning av den globale økonomien. 

Selskapets ordrebok beløp seg på 255 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal, som er en økning på 63 prosent i forhold til fjoråret. Selskapet rapporterer at de er tilnærmet fullbooket for tredje kvartal og har god visibilitet for resten av året, med indikasjoner på en positiv start på 2022.  

PGS

(Mill. USD)2. kv./212. kv./20
Driftsinntekter18690
Driftsresultat–7,3–82,2
Resultat før skatt–23,5–109,9
Resultat etter skatt–26,0–111,4

PGS

  • Seismikkselskap med hovedkontor på Lilleaker i Oslo. 
  • Har en flåte på 13 seismikkskip, hvorav selskapet eier de fleste selv. 
  • Konsernsjef er Rune Olav Pedersen. 
  • Notert på Oslo Børs. 
  • De største aksjonærene er amerikanske fond.