Borr Drilling med ny Mexico-avtale

Borr Drilling har inngått en avtale om arbeid i Mexico.

FORTSETTER: Trøim-dominerte Borr Drilling har fått ny kontrakt i Mexico. Foto: NTB
Oljeservice

 

Borr Drilling har mottatt et «Letter of Award» – en skriftlig bekreftelse som sendes ut av oppdragsgiver til en tilbyder – for ytterliggere arbeid i Mexico, kom det i en melding. 

Borr Drilling har siden 2019 hatt fem rigger som jobber for et joint venture, eid i fellesskap med Pemex. Arbeidet utført av disse riggene har tilført Pemex produksjon på 125.000 fat olje pr. dag fra de 21 brønnene som så langt er boret.

Arbeidet er ventet å tilta i løpet av 2022s andre kvartal og øker Borrs inntekter med 15,7 millioner dollar – tilsvarende 138,6 millioner kroner.