KjøpLogg inn

Seadrill tapte 5,5 mrd. i første halvår

Seadrill tapte 5,5 milliarder kroner i første halvår. Selskapet sikter mot å være ferdig med restruktureringsprosessen i november.

Publisert 20. aug. 2021 kl. 07.02
Oppdatert 20. aug. 2021 klokken 10.37
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 903 ord
BLIR MED VIDERE I SEADRILL ETTER RESTRUKTURERINGEN: John Fredriksen.  Foto: NTB

 

Mens Seadrill forhandler med kreditorene for å få på plass en ny og levelig balanse med langt mindre gjeld, fortsetter det John Fredriksen-dominerte riggselskapet å tape penger.

Av inntekter på 452 millioner dollar, fikk riggselskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 20 millioner dollar i årets første halvår. Etter skatt satt det igjen med et negativt resultat på 605 millioner dollar, eller 5,5 milliarder kroner.

Noe av underskuddet skyldes nedskrivninger på 152 millioner dollar knyttet til boreriggen West Hercules. 

Årets resultat er likevel noe bedre enn tilsvarende periode i fjor, da selskapet tok enda større nedskrivninger.

- Seadrill har fortsatt å operere effektivt og sikkert gjennom første halvår, til tross for at forstyrrelser som følge av covid-19 har utfordret logistikken i denne industrien. Vi er svært tilfredse med å ha økt ordreboken i denne perioden, etter å ha inngått avtaler med flere kunder, sier Seadrill-sjef Stuart Jackson i kvartalsrapporten som ble lagt frem fredag morgen.

Seadrill

(Mill. USD) 2. h./21 2. h./20
Driftsinntekter 452 461
Driftsresultat -252 -3.110
Resultat før skatt -594 -1.746
Resultat etter skatt -610 -2.915

Ordrebok på USD 2,1 mrd. 

Seadrill hadde en ordreinngang på 500 millioner dollar i første halvår, og ved utgangen av juni var ordreboken på 2,1 milliarder dollar, tilsvarende 19 milliarder kroner. 

I tillegg har Seadrill fått kontrakter for 120 millioner dollar så langt i andre halvår.

I fredagens flåteoppdatering bekrefter selskapet at West Hercules skal på oppdrag for Equinor i Canada neste år slik Finansavisen har omtalt tidligere, samt en ny kontrakt til boreskipet West Gemini i Angola.

Equinor har også tildelt boreskipet Vela, som eies av Aquadrill Offshore – tidligere Seadrill Partners – en kontrakt, som varer fra oktober 2021 til april 2022 i Mexicogolfen.

Selskapet hadde 13 av sine egne rigger i operasjon, og disse hadde en teknisk oppetid på 88 prosent og en såkalt økonomisk oppetid på 92 prosent, etter noe nedetid på riggene West Tellus og West Saturn. 

Ytterligere tre rigger hadde fremtidige kontrakter, mens 16 lå i opplag.

Oppdaterte prognoser

Seadrill venter at dagens oljepris vil holde etterspørselen etter rigger oppe, men understreker i kvartalsrapporten at ratene og kontraktsvilkårene må forbedres for å gi trygghet for en varig oppgang i riggmarkedet.

Riggselskapet peker videre på at flere oljeselskaper nylig har økt sine investeringer og at dette har hatt en positiv innvikning på markedet for rigger som borer på grunt vann. 

«Forholdene er fortsatt vanskelig for riggene som borer i værharde områder (harsh environment). Utnyttelsen av de flytende riggene i denne flåten falt til 75 prosent mot slutten av perioden, hovedsakelig som følge av at rigger gikk av kontrakt og mangel på ny etterspørsel», skriver Seadrill i kvartalsrapporten.

I en oppdatering sendt til konkursretten i Texas onsdag, har Seadrill endret noen av sine finansielle prognoser for årene frem til 2026. Blant annet økes inntektsestimatet for 2022 fra 815 til 912 millioner dollar. Det ventes positive tall på bunnlinjen fra og med 2023.

Den totale gjelden estimeres å holde seg rundt 1,3 milliarder dollar frem til selskapet venter å ta et nedbetalingsjafs i 2026.

Ommfattende restruktureringsprosess

Seadrill jobber med en omfattende restrukturering av balansen og går gjennom en såkalt Chapter 11-prosess i USA, der selskapet har fått beskyttelse mot at noen kan slå det konkurs i mellomtiden.

På bordet ligger det et forslag til løsning som Seadrill nå forhandler med banker, obligasjonseiere og andre interessenter.

Forslaget innebærer at gjelden reduseres med rundt 5 milliarder dollar – tilsvarende 45 milliarder kroner – og at det hentes 350 millioner dollar i ny kapital. Seadrill opplyste i en børsmelding i slutten av juli at planen har støtte fra nær 60 prosent av långiverne.

Selskapet vil da sitte igjen med 750 millioner dollar i gjeld.

Kreditorene tar styringen

Etter restruktureringen er det kreditorene som blir de klart dominerende eierne i selskapet ved at de konverterer gjeld til egenkapital.

John Fredriksens Hemen Holding har forpliktet seg til å stille opp med et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar, som på nærmere angitte betingelser skal kunne omgjøres til 5 prosent av egenkapitalen.Enkelte av bankene har samtidig signalisert at de ønsker å selge sine andeler til Fredriksen, noe som åpner for at han kan ende opp med en større eierandel.

Dagens aksjonærer vil bare beholde 0,25 prosent av eierskapet.

Ved børsslutt torsdag var Seadrill priset til 228 millioner kroner. Basert på utvanningen som vil skje av dagens aksjonærer, tilsvarer det en verdsettelse av selskapet på 100 prosent-basis på over 90 milliarder kroner, noe som er en urealistisk verdi av selskapet i dag.

Senest i april opererte Seadrill selv med en anslått markedsverdi av rigger, kontrakter og kontanter på 1,7 milliarder dollar, eller rundt 15 milliarder kroner.

Vil ikke selge rigger

Enkelte av fondene som har kjøpt opp bankgjeld i Seadrill har presset på for å selge unna noen av riggene, og flere riggselskaper skal også ha siklet på noen av riggene, deriblant Noble og Dolphin Drilling. Sistnevnte eies at et av fondene som eier Seadrill-gjeld.

Seadrill selv har selv motsatt seg å selge ut rigger, og John Fredriksens nære medarbeider på riggsiden, Gunnar Winther Eliassen, sa til Finansavisen for noen uker siden at planen som foreligger gjør et salg av rigger mye mindre sannsynlig.

Seadrill

  • En av verdens største boreentreprenører med en flåte bestående av halvt nedsenkbare rigger, oppjekkbare rigger, boreskip og lekterrigger. 
  • Har hovedkontor London, samt kontorer i Stavanger. 
  • Grunnlagt av hovedaksjonær John Fredriksen i 2005, som nå eier rundt en fjerdedel av selskapet.
  • Jobber med en omfattende restrukturering av balansen der gjeld for 45 milliarder kroner kan bli omgjort til egenkapital og bankene blir største aksjonærer.
  • Dagens aksjonærer i Seadrill risikerer å sitte igjen med bare 0,25 prosent av aksjene i det "nye" Seadrill.