KjøpLogg inn

Er nesten utsolgt neste år

Odfjell Drilling plukker jevnt og trutt nye kontrakter og har nesten ikke ledig riggkapasitet neste år.

Publisert 25. nov. 2021 kl. 08.04
Oppdatert 25. nov. 2021 klokken 12.37
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 495 ord
NESTEN FULLBOOKET I 2022: Odfjell Drilling har ikke mye ledig kapasitet neste år, og konsernsjef Simen Lieungh må løfte blikket mot 2023 og 2024. Foto: Iván Kverme

 

Det er tegn til bedring i riggmarkedet, men de fleste boreentreprenørene har en rekke ledige rigger i flåten sin.

Et av unntakene er Odfjell Drilling, som begynner å fylle opp ordreboken for 2022. 

Torsdag la det Helene Odfjell-kontrollerte riggselskapet frem rapporten for tredje kvartal, som viste inntekter på 227 millioner dollar. Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 88 millioner dollar og et resultat før skatt på 31 millioner.

Det er litt bedre enn det selskapet oppnådde i andre kvartal, og markert bedre enn i tredje kvartal i fjor. Det er også litt bedre enn det som var ventet på forhånd, ifølge estimater fra Infront. EBITDA var ventet til 84 millioner dollar.

- OMTRENT SOM VENTET: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities. Foto: Clarksons Platou Securities

– Tallene var omtrent som ventet og driften på linje med det vi så for oss. 2022 er langt på vei fullbooket, med noe ledig kapasitet på Deepsea Stavanger og Deepsea Yantai, så selskapet har nok fokus på 2023 og 2024, sier analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou Securities.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde riggselskapet en ordrereserve 1,3 milliarder dollar, men 2,3 milliarder dollar inklusive opsjoner. Det er en liten nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gode utsikter i «harsh environment» 

Odfjell Drilling opplever en bedring i riggmarkedet, men gjentar i kvartalsrapporten at den generelle situasjonen for den globale offshoreindustrien fortsatt er utfordrende, med et betydelig overskudd av borerigger.

I de værharde områdene (harsh environment) som Odfjell Drilling opererer i, som norsk sokkel, mener imidlertid riggselskapet at utsiktene er gode og markedet i balanse.

Selskapet peker samtidig på fordelen av å ha en moderne riggflåte og strategisk viktige rammeavtaler med store oljeselskaper som Odfjell har.

Odfjell Drilling har hele tiden klart å fylle på med kontrakter for de fem riggene som selskapet opererer, og har en god kontraktsdekning for 2022.

Det er kun riggene Deepsea Stavanger og Deepsea Yantai som har noe ledig kapasitet neste år. Sistnevnte fikk denne uken forlenget kontrakten med Neptune Energy slik at riggen har jobb til midten av andre kvartal, men samtidig inngikk Odfjell og Neptune en langsiktig rammeavtale om fremtidig riggbehov.

Deepsea Stavanger har en rammeavtale med Equinor som kan gi ytterligere arbeid fremover. Foreløpig er riggen beskjeftiget inn i tredje kvartal neste år.

Vil utvide porteføljen

I Odfjell Drillings energi-divisjon, hvor blant annet plattformboring er en av tjenestene, vil selskapet nå «posisjonere seg for nye serviceområder» for å utvide porteføljen i dette segmentet, opplyser det i kvartalsrapporten.

Ved utgangen av kvartalet hadde Odfjell Drilling en netto rentebærende gjeld på 947 millioner dollar - en nedgang på 58 millioner siden årsskiftet. Egenkapitalen beløp seg til 1.240 millioner dollar, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 49 prosent.

Odfjell Drilling

(Mill. USD) 3.kv/21 3.kv/20
Driftsinntekter 227,0 210,4
Driftsresultat før nedskrivn. 88,4 87,0
Driftsresultat 42,9 38,3
Resultat før skatt 31,2 20,0
Resultat etter skatt 30,5 19,2

Odfjell Drilling

  • Børsnotert boreentreprenør som er kontrollert av Helene Odfjell.
  • Eier en flåte på fire halvt nedsenkbare borerigger, i tillegg til å drifte én rigg.
  • Selskapet har en egen divisjon for plattformboring og en divisjon for brønntjenester.
  • Har rundt 2.500 ansatte og er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 4,5 milliarder kroner.