KjøpLogg inn

Kan blokkere en eventuell DOF-avtale

Småaksjonærene som gjør opprør i DOF eier nå over en tredjedel av aksjene og har mulighet til å blokkere en eventuell redningsplan.

Publisert 7. jan. 2022 kl. 09.47
Oppdatert 7. jan. 2022 klokken 16.35
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 436 ord
VOKSER: Småaksjoæropprøret i DOF vokser i styrke. Minoritetsgruppen har nå en eierandel på 34 prosent i rederiet.  Foto: Hilde Oreld

 

Det Helge Møgster-dominerte offshorerederiet DOF i Austevoll har i lengre tid forhandlet med kreditorene om en redningsplan slik at det klarer å håndtere gjelden.

En gruppe minoritetsaksjonærer har vært bekymret for at aksjonærene ikke vil bli likebehandlet i en slik plan, og har siden i fjor sommer samlet støtte fra stadig flere medaksjonærer.

Nå kontrollerer aksjonærgrupperingen – DOF Minoritetsgruppen – 34 prosent av de utestående aksjene i offshorerederiet. Den innehar dermed negativ kontroll, opplyser den i en flaggemelding fredag.

Gruppen er imidlertid svært ordknapp overfor Finansavisen om planene fremover.

«I så fall vil vi aldri finne på å offentliggjøre det», skriver Jim Øystein Holden i en melding.

Finansavisen fikk ikke noe svar fra DOF-sjef Mons Aase fredag.

Gjeld til egenkapital

DOF ble etablert av Helge Møgster og har en flåte på rundt 60 plattformsupplyskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og subseaskip, inklusive skipene i det heleide datterselskapet DOF Subsea. Selskapet eier også over 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). Møgster er selskapets største enkeltaksjonær med i overkant av 31 prosent av aksjene.

Rederiet har i lengre tid jobbet med å få på plass en restruktureringsavtale med banker og obligasjonseiere for gjeld på til sammen 18 milliarder kroner. Så langt er det ikke oppnådd noen løsning og DOF har en såkalt stillstandsavtale med långiverne. 

Da konsernsjef Mons Aase la frem resultatene for tredje kvartal i november ga han uttrykk for at dialogen med långiverne fremdeles var konstruktiv og gikk fremover.

Advarte aksjonærene

I fjor sommer gikk småaksjonærer i rederiet sammen fordi de fryktet at en refinansiering ville innebære en gjeldssanering som kunne føre selskapet i klørne på det de kalte «gribbeinvestorer» og at eierskapet kunne havne på utenlandske hender.

Minoritetsgruppen har tidligere oppgitt at målet har vært en tredjedels oppslutning og dermed negativ kontroll, noe som åpner for å kunne blokkere løsninger gruppen ikke finner hensiktsmessig.

I september i fjor sendte DOF ut en børsmelding som et svar til minoritetsaksjonærene der det ble fremhevet at selskapet må ha en robust langsiktig finansieringsløsning for at konsernet skal klare å fortsette driften. Ifølge ledelsen er det å forvente at en slik type avtale, når selskapets økonomi er som den er, vil kreve konvertering av gjeld til egenkapital, noe som vil betydelig vanne ut de nåværende aksjonærene.

«Det er ingen markedsutvikling eller endringer i utsiktene til konsernet som rettferdiggjør en annen konklusjon, og aksjonærene oppfordres til å ta hensyn til dette når de vurderer alternativer», skrev ledelsen i meldingen.

Videre forsikret DOF-ledelsen at det ikke var snakk om noe pengeinnsprøyting eller noe slags form for urettferdig behandling av selskapets aksjonærer.

DOF

  • Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster. 
  • Har en flåte på 59 plattformsupplyskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og subseaskip, inklusive DOF Subsea. 
  • Selskapet eier også over 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). 
  • Helge Møgster er selskapets største aksjonær.