150 savnet

Antallet savnede nordmenn er nede i 150. Her finner du en oppdatert oversikt.

Personlig økonomi

Nye Kripos har registrert 150 saknede norske statsborgere etter katastrofen i Sørøst-Asia, viser en fersk oversikt. Det opprinnelige tallet var 275. Nye Kripos har registrert 150 saknede norske statsborgere etter katastrofen i Sørøst-Asia, viser en fersk oversikt. Det opprinnelige tallet var 275. Politiet vil understreke at dette ikke er en endelig liste og at tallet vil bli justert etter hvert som politiet mottar nye opplysninger.De som mener å ha korreksjoner til den foreliggende listen, bes snarest henvende seg til sitt lokale politidistrikt på telefon 02800. Personer som befinner seg i utlandet bes ringe + 47 23 20 87 00. Så snart det kommer inn meldinger om feiloppføringer eller mangler vil listen bli korrigert.En oppdatert liste vil hele tiden være tilgjengelig på http://saknet.kripos.no.

Nyheter
Kultur