Norske håndverkere merker den økte konkurransen fra utenlandske arbeidere. Ifølge Aftenposten er det mulig å få malt boligen til halv pris etter at Norge åpnet grensene for østeuropeiske arbeidere i mai i fjor. Norske håndverkere merker den økte konkurransen fra utenlandske arbeidere. Ifølge Aftenposten er det mulig å få malt boligen til halv pris etter at Norge åpnet grensene for østeuropeiske arbeidere i mai i fjor. Ifølge maler Morten Ruud i Malermestrene Brendmoe og Kirkestuen er det først og fremst mindre firmaer som sliter nå.- En vanlig timelønn for norske malere er 150 kroner. De polske tjener ofte en tredjedel av dette, så det sier seg selv at konkurransesituasjonen er håpløs. Å sette ned den norske lønnen til noe i nærheten av det, ville være sosial dumping, sier administrerende direktør Bjørn-Sigurd Johansen i Brendmoe Kirkestuen.