Blir snart boligeiere

Ny lov vil endre hverdagen for alle som bor i borettslag.

Personlig økonomi

Til våren kommer den nye borettsloven, skriver Aftenposten. Det betyr at de som bor i borettslagsleiligheter går fra å være leiere til eiere. Juridisk vil de ikke lenger være styrt av husleiekontrakten. "Husleie" døpes om til "felleskostnader". Til våren kommer den nye borettsloven, skriver Aftenposten. Det betyr at de som bor i borettslagsleiligheter går fra å være leiere til eiere. Juridisk vil de ikke lenger være styrt av husleiekontrakten. "Husleie" døpes om til "felleskostnader". Samtidig som rettighetene blir større, blir også ansvaret det. Går for eksempel varmtvannsberederen i stykker, må du ifølge avisen regne med å legge ut. I dag har du ansvaret kun for vedlikehold, mens borettslaget skal betale for utskiftning.- Loven sier klart at det indre vedlikeholdet er andelseierens plikt. Dette er den største forskjellen, mener leder i Ulvedal borettslag i Åsane i Bergen, Turid Sjursen.Den nye loven innebærer også at du som bor i borettslag får en ubetinget rett til å leie ut for tre år av gangen - gitt at du har bodd der ett av de siste to årene. Du kan leie ut ubegrenset til nærmeste familie.Andelseiere i borettslag må i dag søke styret om de vil fremleie.- I prinsippet blir det stor frihet til å leie ut, men det ville være i strid med loven om det enkelte borettslag gir absolutt fri rett til utleie, påpeker Thor Eek i Norske Boligbyggelags landsforbund (NBBL) overfor avisen.

Nyheter
Næringsliv