Kommunens startlån kan være løsningen for de unge som vil inn i boligmarkedet i Oslo, skriver Aftenposten. Kommunens startlån kan være løsningen for de unge som vil inn i boligmarkedet i Oslo, skriver Aftenposten. - Vi kan dele ut 700 millioner i år, sier Marita Kristiansen i Helse- og velferdsetaten. Rundt 1.000 husstander får dermed et slikt lån i år.Lånet, som er øremerket førstegangsetablerende, barnefamilier, uføretrygdede, funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte, gis til Husbanken-renter.Nå i januar vil det si en flytende (effektiv) rente på ca. 2,5 prosent.Lånet kan evt. fungere som toppfinansiering på lån fra din private bank. Det er ingen krav om egenkapital eller kausjon, og heller ingen øvre aldersgrense.Men Dine Penger-redaktør Bjørn Erik Sættem finner likevel grunnlag for å advare.- Det er mer tidkrevende. Ønsker man å strekke seg litt lenger i en budrunde og har behov for større lån, samtidig som man har en halvtime til rådighet, er det vanskelig. Dette fordi kommunen ofte har lang behandlingstid. Prøv derfor private banker først, sier han til avisen.