Boligprisene økte i gjennomsnitt med én prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 2,2 prosent. Det betyr at boligprisene økte mer enn det de vanligvis gjør mot slutten av året, opplyser SSB. Boligprisene økte i gjennomsnitt med én prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 2,2 prosent. Det betyr at boligprisene økte mer enn det de vanligvis gjør mot slutten av året, opplyser SSB. Blokkleiligheter økte mest i pris fra tredje til fjerde kvartal i fjor, med 2,2 prosent. For småhus og eneboliger er den tilsvarende prisveksten på henholdsvis 1,3 og 0,6 prosent.De geografiske forskjellene i prisutviklingen i fjerde kvartal er små når vi ser på alle boliger under ett. Prisene steg mest i Stavanger, Bergen og Trondheim med 1,7 prosent. I Oslo og Bærum og Akershus er prisøkningen i overkant av 1 prosent. Prisveksten i resten av landet er 0,8 prosent i samme periode.Boligprisindeksen steg med 10,2 prosent fra 2003 til 2004. Det er den høyeste årsveksten siden 2000. Prisene på selveierboliger og borettslagsboliger steg med henholdsvis 10 og 10,1 prosent fra 2003 til 2004. Årsveksten er gjennomsnittet av kvartalsindeksene i 2004 i forhold til tilsvarende gjennomsnitt i 2003.