Forsker Dag Sommervoll ved Statistisk sentralbyrå tror boligprisene vil flate ut til sommeren. Bakgrunnen for det er at det bygges flere boliger enn på lenge, samtidig som det ventes renteøkninger fra sentralbanksjef Svein Gjedrem fra sommeren. Forsker Dag Sommervoll ved Statistisk sentralbyrå tror boligprisene vil flate ut til sommeren. Bakgrunnen for det er at det bygges flere boliger enn på lenge, samtidig som det ventes renteøkninger fra sentralbanksjef Svein Gjedrem fra sommeren. - Når tilbudet øker og etterspørselen ikke øker tilsvarende, må prisene kuttes. Sammen med en renteøkning vil prisfallet forstørres. I Oslo ligger det an til at prisene flater veldig ut til sommeren, sier Sommervoll ifølge Aftenposten.