Statistikken for fjoråret røper at norske fondsforvaltere gjorde det bedre enn sine utenlandske konkurrenter. En analyse utført av investeringsrådgiverne i Aon Grieg Investor blant 2180 globale aksjefond viser ifølge Finansavisen dette.Rangeringen tar for seg både globale-, reginonale-, nasjonale- og bransjefond. Basert på tall fra ratingbyrået Morningstart har Aon laget denne listen over fondene, rangert etter beste meravkastning sett i forhold til respektive referanseindekser:
  1. Odin Norden (22,96%)Odin Norden (22,96%)
  2. Skagen Global (20,77%)Skagen Global (20,77%)
  3. Skagen Kon-Tiki (18,77%)Skagen Kon-Tiki (18,77%)
  4. Odin Norge (16,98%)Odin Norge (16,98%)
  5. Sundal Collier Norge Verdi (15,26%)Sundal Collier Norge Verdi (15,26%)
Vinneren, Odin Norden, forvaltes av Ragnhild Wiborg. Skagen Global forvaltes av Filip Weintraub. Målt i absolutt avkastning, steg de to fondene hhv. 39 og 25 prosent.