Statistikk fra Telenor viser at mengden infiserte e-poster økte dramatisk i 2004, og trenden gjelder både e-post- og nettverksvirus. Det finnes nå mer enn 100.000 kjente virus i verden, går det frem aven pressemelding. Statistikk fra Telenor viser at mengden infiserte e-poster økte dramatisk i 2004, og trenden gjelder både e-post- og nettverksvirus. Det finnes nå mer enn 100.000 kjente virus i verden, går det frem aven pressemelding. Telenors spam- og virusfiltre fjernet i fjor 652 millioner spam og 23 millioner virus, mot hhv. 90 og 2,1 millioner virus året før.Følgende fem virus var de mest hyppige:PE_ZAFI.B: 7.451.396 tilfellerWORM_NETSKY.D: 3.979.634 tilfellerWORM_NETSKY.P: 3.077.232 tilfellerWORM_NETSKY.B: 2.408.552 tilfellerWORM_MYDOOM.A: 1.162.435 tilfellerTo uker etter at selskapet installerte et sentralt virusfilter på all utgående e-post, er antallet virus sendt fra deres kunder betraktelig redusert.- Vi ser av våre egne målinger at virusmengden gjennom våre egne servere er redusert med omtrent en tredel," opplyser Rolv-Erik Spilling, direktør for Internett og datakommunikasjon i Telenor Bedriftsmarked, ifølge meldingen.