En oppdatert oversikt fra Konkurransetilsynet viser at Total Energi holder seg oppe som landets billigste strømleverandør. En oppdatert oversikt fra Konkurransetilsynet viser at Total Energi holder seg oppe som landets billigste strømleverandør. Disse fem leverandørene leverer aller billigst i uke 7 (standard variabel pris i øre per kWh):1. Total Energi ASA 25,942. Hurum Kraft AS 25,953. Hydro Texaco 26,104. Gudbrandsdal Energi 26,125. Ustekveikja Energi AS 26,19En fastpris på 300 og 150 årlig bringer Hurum og Ustekveikja opp i hhv. 25,95 og 26,19 øre per kWh, gitt et forbruk på 20.000 kWh per år.Eneste leverandør over 30 øre er Hafslund Strøm, som holder seg på 31,75 øre per kWh. Legger vi inn det oppgitte fastbeløpet på 300 kroner året, blir den reelle prisen 33,25 øre om vi fortsatt forutsetter et årlig forbruk lik 20.000 kWh.En slik forskjell mellom billigste og dyreste leverandør året rundt vil gi en 1.462 kroner høyere regning hos sistnevnte (forbruk 20.000 kWh).