Som det gikk frem Som det gikk frem vi satte opp ved årsskiftet, hadde Odin Forvaltning et meget godt år i fjor. Investeringsdirektør Ragnhild Wiborg forklarer: vi satte opp ved årsskiftet, hadde Odin Forvaltning et meget godt år i fjor. Investeringsdirektør Ragnhild Wiborg forklarer: - Når vi gjør det godt i alle markeder, er det fordi vi driver med "aksjeplukking" - plukker aksjer i selskaper i alle markeder som er undervurdert både i forhold til balanse og inntjening, sier hun til VG.- Men fonds er forskjellige. Noen forvaltere satser på store selskaper, andre på små, på vekstbransjer og lignende. Odins fond har det til felles at vi plukker veldig bredt, men at vi ikke skjeler til størrelse - vi leter etter de undervurderte, fortsetter direktøren.