Prognosesenterets direktør Bjørn Erik Øye Prognosesenterets direktør Bjørn Erik Øye
uttalte tidligere i dag
    Fordi prisene har steget så mye så lenge, selger alle annengangskjøpere først med stor gevinst og har en enorm og stigende egenkapital. Fordi prisene har steget så mye så lenge, selger alle annengangskjøpere først med stor gevinst og har en enorm og stigende egenkapital.På grunn av en stadig synkende realrente, kan førstegangskjøpere stadig låne mer og mer, noe vi tydelig ser er tilfelle på grunn av den stadig økende gjeldsmengden i landet.På grunn av en stadig synkende realrente, kan førstegangskjøpere stadig låne mer og mer, noe vi tydelig ser er tilfelle på grunn av den stadig økende gjeldsmengden i landet.
eiendom
at vi ikke har noen boligboble i Norge per dags dato. Dette har fått en av HegnarOnlines lesere til å reagere. Han mener vi aldri har opplevd en mer ekstrem "boble" enn vi har med dagens boligmarked. at vi ikke har noen boligboble i Norge per dags dato. Dette har fått en av HegnarOnlines lesere til å reagere. Han mener vi aldri har opplevd en mer ekstrem "boble" enn vi har med dagens boligmarked. Leseren viser til at det i dag er to hovedårsaker til prisstigningen: Når et av (eller begge) disse fenomene stopper opp vil boligmarkedet kollapse fullstendig, mener leseren. Han tror det sannsynligvis skjer ganske snart.- Hvordan klarer så mange, til og med såkalte finanseksperter, å lukke øynene for noe så opplagt, spør leseren.Har vi en boligboble? Diskuter på HegnarOnlines børsforum.