Ekspertene ser for seg en Ekspertene ser for seg en, og tror ifølge Dagbladet nedgangen vil merkes sterkest neste år. , og tror ifølge Dagbladet nedgangen vil merkes sterkest neste år. - Oppgangen vil fortsette også i år, men den vil ikke bli like sterk som i fjor, og årene før det. Sommeren 2006 kan det begynne å ligne noe, sier adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.Daglig leder Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret advarer ifølge avisen mot bobletendenser neste år.- Om prisveksten fortsetter i år, og ender på 12-13 prosent, er det stor fare for en kraftig reaksjon neste år. Tilbudet av nye boliger øker kraftig, mens etterspørselen går noe ned. Dersom dette ikke slår ut i en stabilisering av prisene ganske raskt, vil det kunne utløse en boble og prisfall, sier han.