Fondsanalytikerne i Morningstar har gjennomført sin månedlige undersøkelse European Fund Trends for januar. Skagen og Storebrand var blant de i alt 47 forvalterne som deltok.Temaet denne gang var børsene i Øst-Europa og Russland i 2005. Mens 64 prosent av de spurte forvalterne tror vekstmarkedene i Øst-Europa i snitt vil utkonkurrere verdensindeksen også i 2005, mener over halvparten at investorene i Øst Europa har urealistiske forventninger til avkastningen på den russiske børsen i år.Polen og Ungarn forventes å bli de beste børsene i denne regionen inneværende år.57 prosent av de spurte forventer at USA blir det svakeste aksjemarkedet i år. 32 prosent har Europa som sin favorittregion de kommende 12 månedene.