Fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2004 steg boligprisene i gjennomsnitt med 10,5 prosent. Størstedelen av prisveksten kom i første kvartal, med 7,5 prosent, opplyser SSB. Fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2004 steg boligprisene i gjennomsnitt med 10,5 prosent. Størstedelen av prisveksten kom i første kvartal, med 7,5 prosent, opplyser SSB. Størst prisvekst hadde storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim med 15,1 prosent.Prisene på blokkleiligheter økte mest med 17,1 prosent, mens småhus og eneboliger ble 15,3 og 14,1 prosent dyrere i perioden fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2004.I Oslo og Bærum økte prisene med 10,7 prosent i samme periode. I resten av landet og i Akershus utenom Bærum, steg prisene med 9,5 og 9,1 prosent.