Taktskifte i boligmarkedet gjør at Prognosesenterets direktør Bjørn Erik Øye råder boligkjøpere til å være forsiktige. Ifølge Øye ligger boligprisene på et bærekraftig nivå. Taktskifte i boligmarkedet gjør at Prognosesenterets direktør Bjørn Erik Øye råder boligkjøpere til å være forsiktige. Ifølge Øye ligger boligprisene på et bærekraftig nivå. - Vi har ingen boligboble i Norge per dags dato. Men dersom vi får en prisvekst i 2005 på tilsvarende nivå som i fjor, kan en slik boble begynne å danne seg, sier Øye til NRK.