I ettermiddag publiserte Meteorologisk institutt sitt første offisielle sesongvarsel. Varselet lyder som følger: I ettermiddag publiserte Meteorologisk institutt sitt første offisielle sesongvarsel. Varselet lyder som følger: Sesongprognosen for perioden februar-april 2005 tyder på at gjennomsnittstemperaturen vil ligge litt over normaltemperaturen for perioden i hele landet. For mesteparten av Norge anslår prognosene en gjennomsnittstemperatur som ligger 1 til 2 ºC over normaltemperaturen for perioden.Størst avvik i indre Finnmark og Troms, minst avvik langs kysten av Sør-Norge. Det store avviket mellom Jan Mayen og Vest-Grønland skyldes at isgrensen har trukket seg tilbake siden 1961-90-perioden.