For første gang er alle kunder sikret adgang til god tvisteløsning dersom de er misfornøyde med jobben eiendomsmegleren har gjort. Navnene på eiendomsmeglerforetak som klages inn, blir offentliggjort. For første gang er alle kunder sikret adgang til god tvisteløsning dersom de er misfornøyde med jobben eiendomsmegleren har gjort. Navnene på eiendomsmeglerforetak som klages inn, blir offentliggjort. Ifølge Eiendomsmeglerforbundet gårbransjen nå sammen om å danne "Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester". Her kan alle som driver eiendomsmegling, også advokater og boligbyggelag, slutte seg til en tvisteløsningsordning.- Dette er først og fremst en seier for forbrukeren, sier styreleder Norleiv Pedersen. De som ikke har fått den eiendomsmeglingstjenesten de har krav på vil nå kunne få behandlet sin klage.Nemnda er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Den norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Forbrukerrådet.Når nemnda nå er åpen for alle blir også nemndas avgjørelser offentlige ved at eiendomsmeglerforetakenes navn vil fremgå.- Vi er av den oppfatning av full åpenhet er nødvendig og bra for en nemnd som er tilgjengelig for alle. For forbrukerne er det et ubetinget gode at statistikken over innklagede eiendomsmeglerforetak nå for første gang blir offentliggjort, sier styreleder Norleiv Pedersen.Klageren må fra nå av betale 500 kroner- for behandlingen, men det er likevel et særdeles rimelig tvisteløsningsalternativ, hevder NEF. Dersom klagen når frem får klageren gebyret tilbake.