fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser småsparerne ikke lenger vil ha aksjefond. fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser småsparerne ikke lenger vil ha aksjefond. - Det er oppmuntrende at de store og mest profesjonelle investorene plasserer i økende grad i verdipapirfond, men nedslående at personkundene har mistet interessen for aksjefond etter de store kursfallene fra sensommeren 2000 til senvinteren 2003, sa administrerende direktør i Lasse Ruud i VFF ifølge NTB da statistikken ble presentert i dag.Fjorårets nettotegning beløp seg til 19,8 milliarder kroner, noe som var nesten like mye som i toppåret 2000.Det det institusjonelle markedet var nettotegningen på 22,3 milliarder kroner, mens det i personmarkedet var det en nedgang på 2,5 milliarder kroner.- Personmarkedet har forstått budskapet om langsiktighet for allerede investerte midler i aksjefond, men har feil atferd når det gjelder hvordan man skal tegne seg med nye midler, påpeker Ruud.