I mai braker det løs. Da er det salgsstart for 1. byggetrinn på Tjuvholmen, byggestart er én måned senere. Det ventes hard kamp om utsikten, skriver DN.- Det ligger inne noen toppleiligheter med en kombinasjon av fremste rekke mot sjøen og takterrasser. Disse vil trolig koste 8-9 millioner kroner, sier adm. dir. Gunnar Bøyum i utbyggingsselskapet Tjuvholmen KS.Billigste inngangsbillett koster ifølge avisen 1,5 millioner kroner. Da får du en leilighet på 33 kvadratmeter. Evt. kan du leie.- En tredjedel av leilighetene skal leies ut til markedspris. Dette er nedfelt som en forutsetning i kjøpekontrakten, fortsetter Bøyum.1. byggetrinn omfatter seks bygg, hvorav fem leilighetsbygg med 174 boenheter hver. Innflytting skal etter planen skje 1. halvår 2007. Hele Tjuvholmen skal stå ferdig i 2012.