Pensjonskutt for Kreutzer

Storebrand-sjef Idar Kreutzer må belage seg på kraftig pensjonskutt.

Personlig økonomi

Storebrand-sjefen må belage seg på et kraftig pensjonskutt dersom han slutter i selskapet før han når pensjonsalder, skriver DN.Kreutzer har langt magrere vilkår enn eksempelvis DnBNOR-sjef Svein Aaser, som kan gå av med pensjon med full lønn på 3,9 millioner kroner.Kreutzer vil derimot kun få med seg en brøkdel av sin lønn på 3,1 millioner kroner dersom han slutter før fylte 65 år. Årsaken er at Kreutzer er medlem av Storebrands ordinære pensjonsordning, der opptjeningen er begrenset til 12 ganger Folketrygdens grunnbeløp.

Nyheter
Næringsliv