Styreleder Christian Hellevang i Leieboerforeningen har lenge vært redd for en boligboble i boligmarkedet. Styreleder Christian Hellevang i Leieboerforeningen har lenge vært redd for en boligboble i boligmarkedet. - Vi har lenge vært i en situasjon der meglerne sammen med bankene har vært med på å hausse opp boligmarkedet, mener Hellesvang.Ifølge Hellesvang er det ikke utenkelig at prisene før eller senere vil avta/synke. Dette kombinert med en mulig renteøkning på boliglånene, kan være med på å skape en midlertidig boligboble, mener han.Hellevang ønsker derfor at bankene blir mer konservative når det gjelder utlån til bolig og at meglerne i mindre grad bidrar til å hausse opp boligprisene.